Extra geld: het aantal ambtenaren zal wel weer toenemen

Tijdens de behandeling van de jaarrekening gaf de VVD fractievoorzitter aan dat de vorige coalitie van OPA, VVD, CDA en D66 de gemeente financieel gezond heeft overgedragen aan de nieuwe stadsregering, waarvan OPA geen deel uitmaakt. Sportief om dat te zeggen. OPA waardeert dit.

Toen OPA in 2011 in het college kwam, was het economische tij slecht. Er moest worden bezuinigd. In het toenmalige coalitieakkoord was opgenomen dat er ook op de gemeentelijke organisatie zou worden bezuinigd. Daarnaast moest de gemeentelijke organisatie wendbaarder en slagvaardiger worden. Projecten als ‘de nieuwe ambtenaar’ en ”de doorbraak” werden doorgevoerd. OPA heeft deze resultaten kunnen bereiken met VVD, CDA en – jazeker- ook met de SP.

Alkmaar was hier trendsetter. Andere gemeenten zijn met eenzelfde aanpak gestart. Het heeft in Alkmaar de organisatie slagvaardiger en sterker gemaakt. Er was er binnen het ambtenarenapparaat zo nu en dan onrust. Natuurlijk had het soms beter en anders gekund, dat vindt ook OPA. Maar het was absoluut nodig. De PvdA- en GL-wethouder in het huidige college - toen raadsleden - waren destijds namens hun fracties zeer kritisch over de reorganisatie.

OPA kijkt tevreden terug op de genomen maatregelen. De organisatie is veel wendbaarder, meer dienstverlenend en minder topzwaar dan voor de reorganisatie. Er zitten meer vrouwen in het management. Door de reorganisatie heeft Alkmaar bezuinigingen op belangrijke voorzieningen in de stad weten te voorkomen.

OPA vreest dat het aantal ambtenaren in de huidige regeerperiode weer zal nemen. Het gevaar is dat de door Den Haag geboden (extra) financiële ruimte hieraan op gaat. Dit is zeker niet ondenkbaar gezien de samenstelling van het huidige college. Linkse partijen verwachten immers alle heil van een bepalende overheid en of de CDA-wethouder (tot voor kort zelf ook ambtenaar) hier z’n poot stijf zal houden is nog maar de vraag. Van serieus tegengas door de VVD verwacht OPA niet al te veel.

OPA heeft inmiddels de cijfers van het aantal ambtenaren en externe inhuur opgevraagd. OPA zal heel kritisch staan als het gaat om vergroting van het aantal ambtenaren. Dan gaan we terug naar af en dat zou voor de stad, maar ook voor het ambtenarenkorps zelf, een slechte zaak zijn.