Motie TMG Terrein

'Maak plaats op het TMG- terrein voor broedplaatsen en creatieve industrie'

De raad van de Gemeente Alkmaar, bijeen in de vergadering van 12-7-2018,

Overwegende dat;

Er een grote en groeiende vraag is naar woon-/werk- en podiumruimte voor vernieuwend creatief ondernemerschap, culturele talentontwikkeling en (startende) culturele initiatieven en makers.

Een goed aanbod aan ateliers, werkplaatsen en (tijdelijke) podia zorgt voor een vestigingsklimaat waar ook de makende en creatief ondernemende mens zich thuis voelt.

Broedplaatsen vaak een tijdelijk karakter hebben en ook een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gebied.

Een bloeiend cultureel leven belangrijk onderdeel uitmaakt van de aantrekkingskracht van     Alkmaar.

Cultuur het individu verrijkt, de samenleving verbindt en bijdraagt aan de economie van onze     gemeente.

Jongeren in contact moeten kunnen komen met cultuur met aanbod dat aansluit op hun     eigen belevingswereld.

Constaterende dat
Bedrijventerrein Oudorp op termijn getransformeerd wordt naar o.a. woningbouw.
Het college hierop al heeft ingespeeld met  de strategische aankoop van de gebouwen en de     grond van de Telegraaf Media Groep.

Tevens overwegende dat:
       .     
Een aantal gebouwen op het TMG- terrein een prima tijdelijke invulling kunnen zijn voor     culturele en creatieve initiatieven (‘placemaking’).

Het beschikbaar stellen van een deel van deze gebouwen tegen een kostendekkend tarief     ook minder kosten met zich meebrengt voor de gemeente.

Verzoekt het College;
Om het TMG terrein met beschikbare gebouwen zo snel mogelijk, en ten minste voor een     periode van 5 jaar, tijdelijk ter beschikking te stellen als broedplaats voor aan (startende)     ondernemers uit de culturele en creatieve sector. Dit zoveel mogelijk tegen kostendekkende     tarieven.

De raad hierover uiterlijk in oktober 2018 te informeren.


En gaat over tot de orde van de dag,

Ruud van Lier (Onafhankelijke Partij Alkmaar)


Toelichting:
Behalve culturele voorzieningen die gericht zijn op het genieten van cultuur op podium, in museum of op scherm is het belangrijk dat er in Alkmaar creativiteit wordt bedreven en zaken worden gemaakt. Makers hebben de toekomst en de creatieve/innovatieve industrie met (startende) ondernemers verdient steun. OPA constateert dat er binnen zowel de Raad als in de coalitie een grote meerderheid leeft welke de broedplaats en kwartiermakers functie ondersteunt en actief wil aanjagen.
Het voornemen om, voor een bepaalde tijd het door de gemeente aangekochte TMG-terrein met gebouwen voor maatschappelijke prijzen beschikbaar stellen aan kunstenaars, ondernemers, designers, ambachtslieden, jong talent, stadskantine's, innovatieve bedrijven, indoor-campings, broedplaatsen en andere creatieve en ondernemers, die hier met elkaar een innovatieve en creatieve HUB voor Alkmaar van kunnen maken, verdient directe navolging.