OPA STELT PRIORITEITEN TIJDENS BEHANDELING KADERNOTA

Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad in juli kaders stel voor de begroting. OPA -sinds 8 juni oppositiepartij- vindt dit een belangrijk moment voor een gemeenteraad. Op basis van deze kaders moet door burgemeester en wethouders een begroting woden opgesteld. Deze wordt in november behandeld.

De kadernota was dit keer meer een kaderbrief, dit omdat de nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks nog onvoldoende tijd had gehad om zaken uit te werken.
OPA heeft hier bij monde van Victor Kloos begrip voor getoond en ingestemd met de brief. Ook heeft OPA haar prioriteiten aangegeven:

-Extra inpecteurs toezicht
-Extra geld voor tastbaar groen zoals bomen, bloemen en struiken
-Meer aandacht voor thuishulp
-Een duidelijke uitspraak om de OZB voor bewoners niet te verhogen.

Het bleek overigens nog een hele klus om het betoog af te maken.

Fractievoorzitter Peter van Diepen van D66 probeerde Kloos steeds het woord te doen laten ontnemen. Of het nu over groen ging, over zorg of over belastingverhoging. OPA mocht het hier niet over hebben en D66 vroeg de burgemeester zelfs tegen Kloos op te treden. Zo mocht OPA het van de heer van Diepen niet over belastingdruk hebben, terwijl dit onderwerp wel degelijk in de brief kaderbrief van het collegestaat, waar D66 deel van uitmaakt.

“Gelukkig beschermt de burgemeester nog wel het vrije woord.” betoogde Victor Kloos in de raad. OPA mocht wel doorpraten en de OZB motie werd ingediend.
Lachwekkend was dat de heer van Diepen van D66 alle bijdragen van andere partijen wèl volkomen terecht vond, tot praten over de Brexit aan toe. Zoals u ziet OPA laat zich de mond niet snoeren.