OPA: Elk initiatief tot verlevendiging binnenstad wenselijk

De afgelopen zeven jaar heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar zich sterk ingezet voor verlevendiging van met name de binnenstad en winkelcentra in Alkmaar. Winkelen in fysieke winkels wordt steeds meer een beleving en moet gepaard gaan met gezellig bezoek aan (culturele) evenementen er omheen, dan wel bezoek aan naastgelegen horecagelegenheden. Ook heeft OPA meegewerkt aan het mogelijk maken binnen winkels van kleinschalige koffiehoeken. Meer was niet mogelijk.


 

Coalitie moet kleur bekennen

De coalitie vermeldt in het kersverse coalitieprogramma: ‘In het kader van vernieuwend ondernemen staan wij positief tegenover het zogeheten blurring – waarbij horeca en detailhandel organisch in elkaar overgaan- mits dit past binnen de wettelijke kaders’.

OPA constateert dat er geen wettelijke kaders bestaan voor blurring en dat er alleen in steden experimenten zijn gehouden. Zo schrijft Accon AVM; ‘Op dit moment is het verzet vanuit de overheid zeker nog aanwezig. Hierdoor is blurring officieel nog niet toegestaan. Voor de overheid staat wel vast dat de drank- en horecawet aanpassing behoeft, maar dat zal afhangen van de nieuw te vormen regering‘ (citaat 15 juni 2017). OPA constateert dat het loze woorden zijn in het Alkmaarse coalitieakkoord, tenzij de coalitie aan de bel trekt in Den Haag.

OPA is enthousiast over blurring. Tijdens de bespreking over het coalitieakkoord in de raad gaf de fractievoorzitter van het CDA op vragen van OPA of zij een lobby wilde starten richting Den Haag om blurring mogelijk te maken aan, dat zij daar later op terug zou komen. Dit is nog niet gebeurd. De vragen waren ingegeven door het feit dat daags daarvoor er een initiatief vanuit de Tweede Kamer is opgestart om blurring mogelijk te maken, waarop uitgerekend de CDA-minister niet positief heeft gereageerd. De Alkmaarse VVD-fractievoorzitter sprong voor het CDA in de bres en stelde dat het allemaal niet terzake doende vragen waren enzovoorts. Een staaltje super collegiale samenwerking binnen de coalitie, maar feitelijk onjuist.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van artikel 42 RvO

Hoe denkt het college binnen de huidige wettelijke kaders inhoud te geven aan het coalitieakkoord geuite beleidsdoel om horeca en detailhandel organisch in elkaar over te laten gaan?

Deelt het college de mening van OPA dat ‘vernieuwend ondernemen’ waarover het coalitieakkoord spreekt gebaat is bij aanpassing van de Drank- en Horecawet? Zo nee, waarom niet?

Wilt u richting kabinet en parlement een duidelijke lobby starten om de initiatieven die nu in Den Haag ondernomen te helpen slagen? Zo ja, kunt u ons hiervan periodiek op de hoogte houden? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet?

Alleen wanneer vraag 2 en 3 met nee worden beantwoord. Hoe geeft u dán inhoud aan het coalitieakkoord op dit punt?

Met vriendelijke groeten,

Victor Kloos

Fractievoorzitter OPA

Column