Alkmaar aan zet, daar is het dan

Dan denk je meteen aan schaken. Aan meesterzetten. Aan een herdersmatje. Dat deze kersverse coalitie partijen kunnen schaken is wel gebleken. Soms zelfs op verschillende borden.

Wordt deze nieuwe coalitie afgestraft in de vorm van een herdersmatje?
Al dan niet door de oppositie? OPA is er van overtuigd van niet. OPA verwacht dat dit een stabiel college wordt wat de komende jaren Alkmaar zal besturen. De wethouders die vanavond worden benoemd passen ook qua types goed bij elkaar.

Is het coalitieprogramma dan een meesterzet? Nee, dat is zeker niet het geval.

Het coalitie programma ademt meer de sfeer uit van een pamflet. Een pamflet dat ook zo op andere gemeenten van toepassing had kunnen zijn. Zet er Apeldoorn boven en de landelijke partijen hadden het ook mooi gevonden aldaar. Nee, deze coalitie heeft er bewust voor gekozen om er niet veel couleur lokaal aan te geven. De illustraties bevestigen dat nog eens; geen enkel plaatje slaat specifiek op Alkmaar.

Heel veel uitwerking moeten we nog afwachten. Natuurlijk wordt dat gebracht als een uitgestoken hand naar de nieuwe oppositie. Maar de praktijk zal zijn dat de coalitie partijen de komende jaren nog veelvuldig met elkaar om tafel moeten zitten om zaken verder uit te werken... Is dat erg? Op zich is overleg tussen coalitiepartijen niet erg, dat vindt OPA in een volwassen democratie begrijpelijk.

OPA vindt dat een beestje een naam moet hebben. Is dit nou stadsregering Braak, Van der Rhee of Bruinooge 2?

Zoals gezegd: het oogt meer als een pamflet, en een soort uitgangspunt. De concrete afspraken die er in staan betreffen de hondenbelasting, de milieuzone die er niet komt, de extra inspecteurs toezicht, de ondernemersbelasting die niet wordt geïndexeerd. Het hele beperkte scala concrete afspraken die zijn gemaakt, zijn in het voordeel van de VVD. Op niet VVD dossiers worden veel vagere teksten gebezigd, zoals: waar nodig, als het nodig is, waar mogelijk, binnen de grenzen van het mogelijke e.d. In ieder geval is dat weinig concrete taal, veel slagen om de arm, dat spreekt OPA niet aan. Wel hebben we ook nog gelachen om de tekst: ‘Daar waar mogelijk schrappen wij overbodige regels’. Een overbodige regel is immers per definitie te schrappen, dat is zelfs noodzakelijk.

OPA is zeer tevreden met het feit dat er 5 inspecteurs bijkomen. Wij geven mee om met de aanstelling haast te maken. Opvallend dat de VVD, die als enige partij een verlaging van de ondernemers belasting heeft staan in zijn verkiezingsprogramma, dit ook nog voor elkaar krijgt. Staat er ook nog in het coalitie akkoord dat dit het vestigingsklimaat positief beïnvloed. Zo heeft Alkmaar zijn eigen Alkmaarse dividendbelasting maatregel. Deze maatregel is heel voordelig voor bedrijven met hele dure en grote panden, zoals banken.
Het kleinste snoepwinkeltje heeft hooguit een paar tientjes voordeel. Ambtelijke navraag leert dat dit zo’n 300.000 euro structureel gaat kosten, en nog veel belangrijker is dat de hoogte OZB geen criterium is om je ergens te vestigen als bedrijf. Hier zijn ook memo’s van, als hier een debat over komt zeg ik dat maar direct.
In dit opzicht kunnen we deze stadsregering naar Van der Rhee vernoemen. Het vestigingsklimaat van bedrijven wordt bepaald door aanwezigheid infrastructuur, groen, culturele voorzieningen, gezelligheid in de stad. Dat blijkt uit onderzoek. OPA vindt dat je 300.000 euro beter in de stad kunt investeren, zodat Alkmaar meer bezoekers krijgt, iets wat veel belangrijker is voor menig bedrijf.

Of moet het toch de stadsregering van de heer Braak zijn. Als je de gegevens van de mei circulaire op je in laat werken dan hebben de nieuwe colleges minder geld te verwachten van het Rijk dan in de maart circulaire stond, zoals het gerenommeerde bureau BMC vandaag berichtte. En dan komen we al snel op de lastendruk voor burgers. Voor de eerste keer in mijn politieke loopbaan in Alkmaar staat er niet in het coalitie akkoord dat de lasten voor burgers niet omhoog gaan. Geen teksten over OZB, niet over parkeervergunningen of parkeertarieven. Zou het dan toch de stadsregering Braak moeten zijn? Groen Links was de enige partij die verhoging OZB nadrukkelijk openhouden.

Een hond is blij met deze coalitie. Hij gaat duidelijk minder belasting betalen, kan rustig het NHD naar het baasje brengen, gaat niet meer gebukt onder een enorme lastendruk. Als je een hondenfokkerij hebt, ben je spekkoper. Geen honden belasting en minder OZB... voor bedrijven.

OPA vindt het een gemiste kans dat voor de inwoners geen duidelijkheid wordt gegeven over de lastendruk. Een douceurtje voor grote bedrijven is belangrijker dan de lastendruk voor Alkmaarders? Voor OPA blijven lage lasten voor de burger een speerpunt.
Eigenlijk geldt hetzelfde voor groen en de WMO. Deze teksten hadden voor de bevolking echt duidelijker gekund en gemoeten.

Of heet de nieuwe coalitie toch Bruinooge 2? In 2010 formeerde deze burgemeester nog een college met dezelfde samenstelling, overigens toen wel met een wethouder veiligheid. We weten allemaal hoe dat toen afgelopen is. Tegelijkertijd roepen wij de burgemeester op om het beleid van de moderne technieken rond camera’s voort te zetten. Pak die ruimte die u wordt geboden. Je kan ‘t! En je zal de steun van OPA hiervoor absoluut krijgen.

Tijdens de begrotingsbehandeling krijgen we meer duidelijkheid over wat de daadwerkelijke keuzes worden van deze coalitie. OPA ziet positieve elementen zoals veiligheid, horecatijden, en behoud eurokaartje. Voor de rest kan het nog alle kanten op. OPA zal met het college in discussie gaan om het beleid in de richting van het OPA programma bij te stellen. En dan verklappen wij ook welk naam deze coalitie krijgt.

OPA is dan aan zet.

Column