Investeren belangrijker dan belastingverlaging ondernemers

OPA is er groot voorstander van dat ook de komende jaren wordt geïnvesteerd in onze gemeente. Wanneer er geld wordt uitgegeven om onze omgeving er mooier bij te laten liggen is dat van belang voor de inwoners, maar ook voor de bedrijven die er gevestigd zijn.

Dat trekt immers meer bezoekers, zowel naar het centrum als naar de bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen. Dat is goed voor de omzet

OPA is geen voorstander van de door de VVD voorgestelde 5 procent belastingverlaging voor ondernemers.  Dit kost de gemeente structureel zo'n 700.000 EUR op jaarbasis, dus elk jaar weer.

Navraag leert dat wanneer je eigenaar/gebruiker bent van een pandje van 50000 euro dit een kleine 12 euro oplevert, een pand van 3 miljoen zo”. 700 euro en een pand van 10 miljoen bijna 2500 euro. De kleinere ondernemer heeft er dus nauwelijks voordeel van. Er is nogal wat verschil tussen of je het kleinste snoepwinkeltje van Nederland bent of dat je eigenaar/gebruiker bent van een duur bankgebouw of groot winkelpand. Overigens speelt de hoogte OZB voor ondernemers nauwelijks tot geen rol voor de vestiging van bedrijven in Alkmaar.

OPA verwacht dat de nieuwe coalitie blijft investeren in de stad. Die 700.000 investeren in onze samenleving, daar hebben bewoners en ondernemers veel meer aan.

Column