GEEN BELASTINGVERHOGING


In Alkmaar zijn de gemeentelijke lasten voor de inwoners laag. Dat is heel prettig voor de inwoners. OPA heeft dat beloofd en dat willen we graag zo houden.
Dus ook de komende periode geen verhoging; wel een verdere verlaging van 25 euro voor de parkeervergunning op straat!

Streng toezien op uitgaven
De lasten voor de burger kunnen laag blijven als de gemeente zorgvuldig met het gemeenschapsgeld omgaat, zoals iedere burger met z’n eigen huishoudportemonnee doet. OPA let dus op de centen. Bij elke gemeentelijke uitgave moet het maatschappelijke nut voor de Alkmaarders zorgvuldig afgewogen worden. OPA wil dat aan de gemeentebegroting voor iedereen te begrijpen is, zodat uitgaven helder verantwoord kunnen worden aan de belastingbetaler.

Hondenbelasting voor hondenbeleid
OPA merkt dat veel partijen nu tegen hondenbelasting zijn. OPA is geen voorstander van afschaffing van de hondenbelasting. OPA vindt het niet reëel dat de voorzieningen door iedere Alkmaarder worden betaald. Want dan moeten de algemene gemeentelijke lasten
omhoog. Wel vinden wij dat die hondenbelasting ook, net als nu, moet worden gebruikt voor hondenvoorzieningen. Het gaat immers om gemeentelijke grond die speciaal voor honden wordt ingericht en onderhouden. Voor hulphonden, (waak) honden op boerderijen, bij molens en andere gebouwen in de kernen die op eigen erf worden uitgelaten is geen hondenbelasting verschuldigd.

Lees meer over lagere gemeentelijke lasten in ons verkiezingsprogramma

Column