Jan's blog: Alkmaar is groot genoeg

Afgelopen week is een onderzoeksrapport gepresenteerd over de positie van Alkmaar in de regio. Aanleiding: twee moties in de raad. En die hadden weer te maken met een mogelijke ambtelijke fusie met Langedijk. Dat hield de gemoederen flink bezig!

Opvallende uitkomst is dat Alkmaar geen voordelen heeft bij de fusie met Langedijk. Ook niet met andere gemeenten. Alkmaar heeft een centrale regiofunctie en de zaken en organisatie zijn goed op orde. Door samen te gaan andere gemeenten ontstaat op bestuurlijke en organisatorische vlak geen meerwaarde voor onze gemeente, volgens het rapport. Eerdere onderzoeken toonden al dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (zoals Alkmaar) goed functioneren en schaalvergroting niet nodig is.

De uitkomsten van het onderzoek sluiten prima aan bij ons verkiezingsprogramma. Daarin staat: ‘Ook voor de eigen regio Alkmaar vindt OPA het goed als Alkmaar zich nog steviger positioneert als centrumstad van onze mooie regio. De aantrekkelijkheid van Alkmaar voor Amsterdam levert ook voordelen op voor de hele regio. OPA vindt dat samenwerken vanuit onze centrumpositie het beste kan zonder allerlei discussies over ambtelijke of bestuurlijke fusies. Die zijn immers geen doel op zich. Alle energie die in de discussies daarover wordt gestoken kan beter besteed worden aan het samenwerken zelf. OPA werkt graag samen met alle regiogemeenten, maar denkt de regio beter te versterken door intensiever op te trekken met Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest, vanwege de gedeelde focus op economische speerpunten als toerisme en cultuur. Zij bieden onze regio meer de aansluiting met Amsterdam. Daar wil OPA graag de energie op richten’.

Als fractievoorzitter heb ik namens OPA vaak bepleit dat gemeentelijke fusies wat mij betreft niet aan de orde zijn. Wel vergaande samenwerking op inhoudelijke punten waar we allemaal van kunnen profiteren. Overigens geven andere gemeenten uit onze regio ook aan dat ze graag zelfstandig willen blijven.
Ik ben blij met dit onderzoek. En hoop oprecht dat we nu kunnen stoppen met allerlei ‘structuurdiscussies’. En dat andere partijen zich nu ook realiseren dat Alkmaar groot genoeg is. Het gaat niet om groter groeien, maar om slimmer samenwerken aan de stadsregio Alkmaar!

Jan Hoekzema
 

Column