ZORG OP 1, STEM LIJST 1

● 1 miljoen extra voor de woonzorgopgave
● Budgetten in stand houden
● Meer thuisondersteuning voor ouderen
● Aanleunwoning met wmo-indicatie
● Mantelzorg zonder bureaucratie
● Alkmaar dementievriendelijke gemeente

ZORG OP 1, STEM LIJST 1!
In de visie van OPA krijgt elke inwoner de zorg en ondersteuning die nodig is om zelfstandig zijn of haar leven te kunnen leiden. Vaak kan dat met wat hulp van anderen en van algemeen toegankelijke voorzieningen zoals Wonen Plus, of het Mantelzorgcentrum. Als het niet meer of niet helemaal lukt op eigen kracht dan helpt de gemeente met maatwerkoplossing, zoals een scootmobiel, of hulp bij het huishouden.

Lees meer over OPA's hoofdpunten op het gebied van zorg in ons verkiezingsprogramma.

● 1 miljoen extra voor de woonzorgopgave
● Budgetten in stand houden
● Meer thuisondersteuning voor ouderen
● Aanleunwoning met wmo-indicatie
● Mantelzorg zonder bureaucratie
● Alkmaar dementievriendelijke gemeente
● Slimme technologie in het hulpmiddelenpakket
● Mobiliteit en toegankelijkheid
● Regionaal ziekenhuis blijft in Alkmaar
● Zorg dichtbij: gezondheidscentra met wijkverpleegkundige in elke wijk
● Jeugdzorg: Het kind centraal
● 18 jaar en dan?
● Humane opvang en opvang voor mensen met verward gedrag 

Column