OPA verkiezingsprogramma 2018


U kunt ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022 hier downloaden.

OPA: Zorg en Veiligheid blijven prioriteit
Afgelopen maandag heeft De Onafhankelijke Partij Alkmaar haar verkiezingsprogramma en haar kandidatenlijst vastgesteld. In het verkiezingsprogramma blijven Zorg en Veiligheid de hoofdpunten, gevolgd door Economie, Cultuur en Erfgoed en Groen. Politiek leider en lijsttrekker Victor Kloos: ‘ Nu de huishoudelijke hulp in Alkmaar goed is geregeld, zet OPA de komende vier jaar sterk in op extra zorg aan huis voor ouderen en het realiseren van aanleunwoningen . OPA vindt dat oudere echtparen zolang mogelijk bij elkaar moeten kunnen blijven wonen’.

OPA zet ook sterk weer in op veiligheid. OPA is voor het aanstellen van 4 Alkmaarse agenten, het inzetten van DNA-spray en verdere uitbreiding van het cameratoezicht. Als je DNA- spray  op je eigendommen spuit , weet de politie van wei ze zijn. Bij inbraak of diefstal kunnen die spullen dan gemakkelijker worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. in 2018 wil OPA voor de eerste 500 flessen DNA- spray 50 euro per fles subsidie geven 
OPA zet ook in op een extra miljoen voor groen. Er zijn de afgelopen periode veel bomen gesneuveld door verschillende stormen en herinrichting en vooral in Alkmaar Noord zijn dd bomen toe aan vervanging. OPA wil dat daar meer klimaatbestendige bomen worden geplant. En dat kabels en leidingen in de toekomst niet automatisch meer voorrang krijgen op bomen. 

OPA is ook voorstander van een groenbudget per wijk, zodat buurtbewoners hun eigen buurtgroen kunnen kiezen. ‘ OPA zal zich ook maximaal inzetten dat het plan van Tuinen van Holland wordt gerealiseerd’  aldus Kloos.
OPA wil de komende jaren een begin maken met de uitwerking van de Kanaaloevervisie. Meer gebruik maken van het water om mooi binnenstedelijk wonen aan het water mogelijk te maken.

Kandidatenlijst
OPA kiest voor combinatie van vernieuwing en continuïteit op kandidatenlijst. Er staan bekende gezichten op de lijst zoals Victor Kloos, Anjo van de Ven en Jan Hoekzema. 
OPA kiest ook nadrukkelijk voor verjonging van de lijst. Deze vernieuwing is belangrijk voor continuïteit van OPA op lange termijn. Naast het reeds bekende gezicht Pascal Schipper staan daar ook nieuwe gezichten op zoals Jorina Hooijschuur en Ruud van Lier.

OPA is ook blij met een echte lijstduwer die zijn zetel wel aanvaardt als hij wordt gekozen, dat is Henk van Wonderen, kaasdrager in de gemeente.U kunt ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022 hier downloaden.