OPA wil onderzoek naar Oudorperbrug

OPA wil onderzoek naar Oudorperbrug
 
OPA is er blij mee dat het college nog voor het reces een duidelijk besluit heeft genomen: tweerichtingsverkeer Bierkade is niet mogelijk. Volgens fractievoorzitter Jan Hoekzema kan dat boek nu dicht.
OPA vindt dat het college niet stil moet gaan zitten. OPA vindt dat er nu onderzoek moet komen hoe er een goede, nieuwe verbinding van Oudorp naar het centrum is te maken. 'Juist omdat er dit jaar nieuwe omgevingsvisie wordt vastgesteld, waarin het college ook het bedrijventerrein Oudorp op termijn wil gaan transformeren, is zo'n onderzoek van groot belang. Bij transformeren hoort ook vooruit denken over bereikbaarheid' , aldus Hoekzema. 
 
OPA zal tijdens de raadsvergadering van 13 juli hierover een motie indienen. Het onderzoek moet bij voorkeur nog deze raadsperiode zijn afgerond, zodat de nieuwe raad een onderbouwde beslissing kan nemen.