Yolande de Bont en Lia den Boer in gesprek over wijk West en de zorg

Het raadslid en de Alkmaarder

Yolande de Bont en Lia den Boer in gesprek over wijk West en de zorg

De Alkmaarder Lia kon zich in 2014 vinden in het programma van de Onafhankelijke Partij Alkmaar en zag Yolande op de lijst staan: Ik kende haar als een vrouw met ervaring in de zorg, die goed uit haar woorden komt en staat voor wat ze zegt. Allemaal kenmerken die ik belangrijk vind voor een volksvertegenwoordiger.

Als eerste bespreken we wijk De Hoef. Lia is van mening dat “haar” wijk steeds grijzer wordt. Het groen naast de Vleugels zou een parkje worden, maar werd een appartementencomplex voor senioren en het huis in de wijk de Alkenhorst. Voor hetwaterplan zijn grote bomen gekapt waar “sprietjes” voor terug zijn geplaatst. Maakten die nieuwe boompjes onderdeel uitvan de 1000 bomen extra in Alkmaar?
Yolande: Nee, deze bomen zijn vervangen en dat is niet ten koste van de 1000 extra bomen gegaan.  Lia: Ook zie ik dat grote oude bomen soms moeten worden gekapt, maar een beter terugsnoeibeleid kan dit wellicht voorkomen. 
Intussen komt het volgende hoge project op ons af, namelijkhet voormalig bedrijf Rooker, waar de projectontwikkelaar 30 appartementen wil bouwen in 6 bouwlagen. Daarmee wordt weer het gebied rondom de Geestmolen met hoogbouw bedreigd en gaat een stukje vrij uitzicht in de wijk verloren.
Kan verdere hoogbouw in De Hoef worden geweerd en in het nieuwe verkiezingsprogramma van de Onafhankelijke Partij Alkmaar nogmaals worden ingezet op 1000 bomen extra?

Lia: Ook heb ik gekeken naar de zorg. In onze wijk blijvenouderen graag lang zelfstandig wonen. We hebben voorzieningen voor diverse doelgroepen, waaronder een Hospice en Respijthuis, AZC en de dak- en thuislozenopvanghet Heem/dnoDoen, dat in 1998 werd geïntroduceerd als noodopvang. Anno 2017 zijn er veel woningen omheen gebouwd en hebben direct omwonenden te maken met wachtende mensen die willen overnachten bij het Heem. Kan er voor deze groep mensen geen andere en betere oplossing gevonden worden?

Yolande: In ons verkiezingsprogramma geven we ook aan dat het beter is dit soort opvang aan de rand van de stad te vestigen dan er middenin, dit om de overlast voor de directe omgeving zo klein mogelijk te houden. Dit blijft een punt van zorg.
Lia: Gelukkig heeft de gemeenteraad zich wel hard gemaakt voor het behoud van het ziekenhuis in Alkmaar, hetgeen van jong tot oud belangrijk is. Dit heb ik ervaren met mijn te vroeg geboren tweeling, die enkele maanden op fietsafstand werd verzorgd.

Tip voor het toekomstig zorgbeleid: Haalbaarheid onderzoeken van generatieprojecten. Door generaties in een woonproject samen te voegen wordt het tekort aan jongerenhuisvesting en vereenzaming van zelfstandig wonende ouderen voorkomen.