‘Onderhoud Leeghwaterbrug mag niet tot verkeerschaos leiden’

‘Onderhoud Leeghwaterbrug mag niet tot verkeerschaos leiden’
OPA: Timing werkzaamheden moet beter.

Alkmaar, 28 Januari 2017

Schriftelijke vragen, Art 42 RvO, omtrent situatie vervanging en onderhoud Leeghwaterbrug en werkzaamheden N244- N246.
 
Geacht college,

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft kennis genomen van het feit dat de provincie Noord-Holland, eind 2017, aan de Leeghwaterbrug groot onderhoud gaat plegen en het brugdeel vanuit Heerhugowaard - richting A9 gaat vervangen. Dat onderhoud  en vervanging noodzakelijk is, staat niet ter discussie. Echter de timing is absoluut onhandig, zeker omdat ook de vervanging van de Kogerpolderbrug en Beatrixbrug en het groot onderhoud van N244- N246, tegelijkertijd gepland staan, namelijk eind 2017 en begin 2018.

OPA constateert dat forensen en ondernemers  vrijwel geheel 2016 te maken gehad met een afgesloten Velsertunnel en de daarbij gepaard gaande verkeersstagnatie.  Eind 2017  lijkt er weer een langdurige verkeerschaos te ontstaan vanwege diverse grootschalige werkzaamheden geïnitieerd door de provincie. En dat ook nog in het jaargetijde dat de landbouwbedrijven druk bezig zijn met de LTO campagnes;  dit zwaar en langzaam verkeer maakt ook gebruik van de Leeghwaterbrug.

OPA vreest dat dit ook gaat leiden tot extra verkeersdruk op de wegen in en rond de stad Alkmaar, zoals de ring West, Vondelstraat/Koelmalaan/Bestevaerstraat, Kennemerstraatweg en Boekelermeer/Akersloot.
 
 
Wij hebben de volgende vragen aan  het College:

1. Deelt het college de mening van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat deze gelijktijdige werkzaamheden onwenselijk zijn voor de gebruikers van de voorgenoemde wegen? Gaarne onderbouwing van het antwoord.

2. Deelt het college de mening van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat deze gelijktijdige werkzaamheden onwenselijk zijn voor de economische situatie van Noord – Holland Noord en Alkmaar in het bijzonder, mede doordat Alkmaar zowel een centrumfunctie heeft als ook een flink aantal agrarische bedrijven? Gaarne onderbouwing van het antwoord.

3. Is de gemeente Alkmaar geïnformeerd door de provincie, zo ja wanneer is dit dit gebeurt en heeft het gemeentebestuur getracht haar invloed aan te wenden om de werkzaamheden beter te spreiden, waardoor er minder overlast/ chaos zal gaan ontstaan? Gaarne onderbouwing van het antwoord.

4. a. Is het college bereid om met de provincie (nogmaals) in overleg te gaan om de zoeken naar oplossingen, met name een betere spreiding van wegwerkzaamheden?
   b. Is het college bereid om (nogmaals) advies/suggesties van ondernemers in te winnen en bij een overleg met de provincie te betrekken? Gaarne onderbouwing van het antwoord.

5. a. Kan het college de raad hierover blijven informeren, gezien de omvang en de gevolgen van deze werkzaamheden? Gaarne onderbouwing van het antwoord.
b. Is het college bereid om ook de inwoners van de gemeente Alkmaar op tijd te informeren over de werkzaamheden en de consequenties hiervan? Gaarne onderbouwing van het antwoord.
 

Wij zien het antwoord van het college met grote interesse tegemoet.

Namens de Onafhankelijke Partij Alkmaar,
Pascal Schipper