Diversiteit

Op donderdag 10 november staat het initiatiefvoorstel van de PVDA op de agenda. Het betreft een initiatiefvoorstel om het college van Alkmaar een beleidsplan te laten ontwikkelen op het gebied van Diversiteit.  Dat wij als OPA in de gemeente Alkmaar staan voor gelijke kansen voor een ieder staat buiten kijf. Echter, wij als lokale partij  staan ook voor de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Als een Homo,  Lesbo, Biseksueel, Transgender, Turk of Marokkaan solliciteert op een functie bij bijvoorbeeld de gemeente Alkmaar dan kijken we in eerste instantie of hij of zij voldoet aan de competentie en niet of hij of zij het aantal minderheden binnen de organisatie kan opvijzelen. Met het opstellen van een beleid op dit gebied schieten we wat OPA betreft niet op. Diversiteitsbeleid  is in ons land al aan de orde van de dag. Iedere overheid of instelling is inmiddels al  voorzien van beleidsplannen op dit gebied. Wollige regels waarin van alles en nog wat wordt gepropagandeerd maar als je naar de naakte feiten kijkt levert het bedroevend weinig op. Beter is het zoals het college van Alkmaar al aangaf in een reactie op het initiatiefvoorstel. Stel een agenda op met duidelijke doelstellingen. Wat wil je wanneer bereiken op dit gebied. Duidelijke afspraken met SMART-doelstellingen. Geen luchtfietserij maar concrete plannen. Wij zullen dus tegen dit initiatiefvoorstel stemmen. Alkmaar verdient beter.