Opsplitsen? Niet ten koste van de leefbaarheid!

Opsplitsen? Niet ten koste van de leefbaarheid!
 
Woningsplitsing, legaal dan wel illegaal, heeft de afgelopen jaren in toenemende mate onrust veroorzaakt in Alkmaarse buurten.
Steeds vaker zag men dat panden werden aangekocht om er vervolgens hokken in te timmeren en die te verhuren voor schandalige bedragen.
Jarenlang werd er niets tegen gedaan. Regels om te kunnen handhaven ontbraken.
Buurtbewoners zagen met lede ogen aan hoe de leefbaarheid in hun mooie buurtje werd aangetast.
Totdat Alkmaar Noord en de Spoorbuurt in opstand kwamen.
Er moest een oplossing komen.
Tegelijkertijd stijgt de vraag naar kleinere woningen. Een lastig probleem.
Gelukkig hebben wij een wethouder die niet bang is voor een uitdaging.
Informatiebijeenkomsten, gesprekken met bewoners en onderzoeken hebben een duidelijke kadernota opgeleverd.
De nieuwe beleidsregels zullen een einde maken aan illegale, ongewenste en onveilige bouwsels.
Deze regels, zoals de verplichte leefbaarheidstoets bij vergunningsaanvragen, zullen de aantasting van het woongenot beschermen.
Verhuurders moeten voldoen aan de eisen voor goed verhuurderschap
De verhuurder is verantwoordelijk voor onderhoud, veiligheid en het voorkomen van overlast.

De OPA is blij met deze kadernota. En met deze wethouder!