OPA blij dat het Ziekenhuis in de Hout blijft

In 2011 diende OPA nog een motie van wantrouwen in tegen het toenmalige college. Reden: het ziekenhuis MCA had besloten Alkmaar te verlaten en te gaan verhuizen naar Heerhugowaard. Het college viel en OPA kwam toen in het college. Samen met onze coalitiepartners heeft OPA zich maximaal ingespannen om voor het MCA een goed gastheer te zijn om zodoende het ziekenhuis te behouden.
Want OPA weet hoe belangrijk Alkmaarders dat vinden. Voor de zorg maar ook voor de werkgelegenheid. Er werken zo'n 2600 mensen in Alkmaar, waarvan er rond de 1300 ook in onze stad wonen.
 
Uiteindelijk heeft het Ziekenhuis zelf besloten in Alkmaar te blijven en hier te vernieuwen. OPA constateert dat er tijdelijk groen verloren gaat, maar dat dit prima wordt gecompenseerd in de toekomst. Het gaat hier om minder dan 3 procent van De Hout. Dat is natuurlijk een ingreep, maar dat stukje park komt dus later heus weer terug. Voor elke boom die gekapt moet wordt, wordt een nieuwe boom geplant.
OPA vindt dat het college hierover goede afspraken heeft gemaakt.

Want het allerbelangrijkste voor OPA is goede zorg voor kwetsbare inwoners.  Van onze stad en ook van onze regio. De komende jaren zal de vraag naar ziekenhuiszorg flink stijgen, vooral door de vergrijzing. En dan is voor OPA goede zorg in een modern ziekenhuis in de stad belangrijker dan het tijdelijke opofferen van groen. OPA maakt hierin duidelijke keuzes.

Column