Schriftelijke vragen betreffende “10 jaar Bunkeren Alkmaarderhout”

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de  Gemeente Alkmaar.

Schriftelijke vragen betreffende  “10 jaar Bunkeren Alkmaarderhout” 
De Onafhankelijke Partij Alkmaar “Moet de voormalig telefoonbunker uit de Tweede Wereldoorlog, blijven zoals het nu is?”

Datum: 14 mei 2016

Geacht college,
Op 15 maart 2007 heeft de toenmalige gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven om gebruiksmogelijkheden van de Bunker (provinciaal monument) in de Alkmaarderhout te onderzoeken.

Aanleiding hiervoor was het Burgerinitiatief ingediend door mevrouw E, Wiggermans, om de bunker de status te geven van monument tegen racisme.
Er is vorm gegeven aan dit verzoek van de raad; er is een prijsvraag uitgeschreven, een jury heeft een keuze gemaakt uit de inzendingen en deze zijn voorgelegd aan de raad.
Uiteindelijk is heeft het voorstel het in 2009, niet gehaald. Ook de Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft zich destijds geen voorstander getoond. Nu bereiken ons meerdere verzoeken om toch nog eens te kijken naar de gebruiksmogelijkheden van de Bunker.

Voortschrijdend inzicht heeft de huidige fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar doen besluiten om het college een aantal schriftelijke vragen te stellen,

1. Is het college bereid om de gebruikersmogelijkheden te heroverwegen? (Gaarne onderbouwing van het antwoord).

2. Op welke wijze zou het college van B&W gehoor kunnen geven aan suggesties/verzoeken om gebruikersmogelijkheden voor de bunker in de Alkmaarderhout al dan niet vorm te geven? 

Wij zien het antwoord van het college met grote interesse tegemoet.

Namens de Onafhankelijke Partij Alkmaar,
Yolande de Bont


Column