Sloop het pand, maar bescherm het strand.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alkmaar.
 
OPA: vraagt om een bedachtzame oplossing.
 
Alkmaar, 2 mei 2016
 
Geacht College,
 
Het pand van voorheen banden- en uitlaatservice Noorderkade nabij de Tesselsebrug is al jarenlang een doorn in het oog. Na vele inspanningen van collega raadsleden en het gemeentebestuur leek het probleem (tijdelijk) opgelost door het inpakken van het pand in oktober 2015. Maar na de fikse brand op zaterdag 30 mei zijn we weer helemaal terug bij af en is de aanblik zelfs nog treuriger dan voorheen. Slopen van de resten van het pand is nu volgens de OPA onvermijdelijk. Op zich natuurlijk mooi dat er nu eindelijk opgeruimd gaat worden.
 
Toch is dat niet voor iedereen positief. Voor de ondernemers van stadsstrand De Kade is dit geen prettige ontwikkeling. Zij hebben al een dag inkomsten moeten missen doordat zij hun pand en terrein roet- en asvrij moesten maken voordat zij weer gasten konden ontvangen.
En nu dreigt er vlak naast hun prachtige onderneming gesloopt te gaan worden. Sloopwerkzaamheden geven nou eenmaal altijd overlast. Kadegasten komen voor ontspanning en rust. Dat gaat niet lekker samen.
Bovendien gebeurt dit allemaal net in de paar maanden waarvan het stadsstrand het qua inkomen moet hebben. Een strop dreigt.
 
Daarom vragen wij het college in het kader van art. 42 RvO het navolgende;
Kan het college bij de sloopaanvraag van de ondernemer van de afgebrande loods de voorwaarde opnemen dat de sloop pas na het seizoen van het stadsstrand mag starten? Dit om de ondernemers van De Kade overlast te besparen en de kans te geven een goed seizoen te draaien.
Kan het college de ondernemer opleggen de resten van het pand af te dekken/te maskeren gedurende het zomerseizoen? Dit vanwege de veiligheid maar ook vanwege de aanblik.
En indien het bovenstaande niet lukt: kan het college er bij de ondernemer van de afgebrande loods op aandringen de sloopwerkzaamheden af te stemmen (in overleg met de stadsstrandondernemers) op de openingstijden/dagen van De Kade? 
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
 
Corine van den Brink
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column