Sluiting Vroom en Dreesmann persoonlijk drama voor werknemers

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de  Gemeente Alkmaar.
 
Sluiting Vroom en Dreesmann persoonlijk drama voor werknemers

OPA: Wat kan de lokale politiek betekenen voor deze mensen?

 
Alkmaar, 17 februari 2016
 
Geacht College,

In het nieuws van de afgelopen dagen is V&D veelvuldig in de aandacht  geweest en hebben de werknemers tussen hoop en vrees geleefd. Helaas is na een onzekere periode een doorstart van V&D niet gelukt en zijn alle werknemers op straat komen te staan.
 
Op de eerste plaats komt de zorg voor de ontslagen medewerkers. OPA wil het College oproepen om te onderzoeken wat de gemeente kan betekenen voor de ontslagen medewerkers van V&D.
 
Wij vragen het college in het kader van art. 42 RvO het navolgende;

Is het College bereid om de ervaren ontslagen medewerkers bij de (nieuwe) Alkmaarse ondernemers onder de aandacht te brengen? Bijvoorbeeld bij de Primark en voor de ontslagen horecamedewerkers bijvoorbeeld de nieuwe horecavestigingen op Overstad?

Is er in het kader van het Alkmaarse 50 plus beleid een mogelijkheid om voor de ontslagen 50 plussers te onderzoeken of deze mensen via dit project enig perspectief op of begeleiding naar ander werk kan worden geboden?

Zijn er wellicht in overleg met de vastgoedeigenaar opties om leegstand van dit markante pand te voorkomen? Bijvoorbeeld een tijdelijke chocolade experience? Zo ja kunnen andere marktpartijen zich ook melden bij het College indien zij geïnteresseerd zijn in een gezamenlijke exploitatie?

Heeft de winkeliersvereniging misschien ideeën om in deze zaak wat te kunnen betekenen en kan de gemeente  dan het initiatief nemen om te bemiddelen tussen de diverse stakeholders?

In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
 
Jan Hoekzema
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column