Feestelijke opening verbouwde en vernieuwde Meent

De OPA fractie heeft gemeend om een aantal vragen te stellen tijdens de raadsvergadering van 4 februari jl. Aanleiding hiervoor was onze aanwezigheid bij de opening van de Meent op 3 februari en de toespraak van directeur Thijssen.
En eerlijk is eerlijk; het is een prachtig multifunctioneel sportpaleis geworden, een sportieve visitekaart van Alkmaar. De OPA fractie wil dan ook het college en in het bijzonder wethouder sport feliciteren met dit mooie eindresultaat.

Directeur Thijssen memoreerde in zijn toespraak dat het prachtige complex is gerealiseerd binnen het budget van 20 miljoen euro. Dat is natuurlijk een mooi resultaat en dat het restant kon worden gebruikt voor andere (sportieve) zaken.

Wij hebben de volgende vragen gesteld:

1. Wij hebben vernomen dat het restant twee miljoen euro betreft, klopt dat?

2. Als het klopt dat het restant kan worden gebruikt voor andere (sportieve) zaken, zijn hier in het verleden dan afspraken over gemaakt en afgestemd met de raad?

De Onafhankelijke Partij Alkmaar stelt deze vragen, omdat we het belangrijk vinden om op de centen te letten. De gemeente kan een financiële meevaller goed gebruiken.
De beantwoording door de wethouder sport was duidelijk;” In Alkmaar wordt de zogenaamde Lindt doctrine gehanteerd en dat betekent dat geld wat over is, terug gaat naar de algemene middelen. Het gaat niet om twee miljoen euro, maar om één miljoen euro.”
 

Column