Veiligheid van voetgangers op het trottoir

Veiligheid van voetgangers op het trottoir
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de  Gemeente Alkmaar.
 
Geacht College,

In het coalitie akkoord 2015-2018 staat beschreven dat de coalitie wil dat Alkmaar behoort tot de 10 veiligste steden van Nederland. Goed veiligheidsbeleid staat of valt met het oplossen van gevaarlijke situaties, ook in het verkeer.

Helaas komt het regelmatig voor dat fietsers,  zowel oudere als jongere, op trottoirs fietsen en daarmee komt de veiligheid van de voetgangers in het gedrang, met als gevolg dat die  voetgangers aangereden en uitgescholden worden. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Als voorbeeld: Kennemerstraatweg ter hoogte van makelaardij Ed Bregman, Huiswaarderplein, het trottoir tussen de Lidl supermarkt en de Aldi supermarkt,Vondelstraat ter hoogte van het PCC, de zaterdagmarkt op de Nieuwesloot, Bergerweg, Geestersingel. Dit is maar een kleine greep, kortom op veel trottoirs in Alkmaar speelt zich dit af.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft veiligheid voor voetgangers hoog in het vaandel staan.
 
Daarom vragen wij het College in het kader van art. 42 RvO het volgende.
 
1 Zijn bovenstaande situaties bekend bij het college ?

2 Is het bij het college bekend dat er lichamelijk letsel bij voetgangers is  voorgekomen ?

3 Wat gaat het college aan deze situaties doen ?
 
 
Wij zien het antwoord van het college met grote interesse tegemoet.

Peter Soers

Column