“OPA kiest voor de toekomst met behoud van historie”

Nota Vastgoed 2016 vastgesteld.

“OPA kiest voor de toekomst met behoud van historie”.

Voor OPA staan twee uitgangspunten voorop: er kan meer gemeentelijk vastgoed worden afgestoten en daarbij moet gestreefd worden naar een marktconforme opbrengst. Maar beeldbepalende panden in Alkmaar zoals monumenten moeten wel behouden blijven, ook die beeldbepalende of monumentale panden die straks niet meer in handen van de gemeente zijn. OPA vraagt het college hier oog voor te hebben bij de zoektocht naar nieuwe eigenaren. Wij wijzen erop dat een nieuwe eigenaar van de Harmonie die zou voorstellen om de oude Harmonieschouwburg uit 1867 ondanks de gemeentelijke monumentenstatus toch te slopen, een hele harde dobber zal krijgen aan de OPA-fractie. Per slot hebben wij het behoud van erfgoed hoog in ons vaandel staan. Met deze kanttekening over de kwetsbaarheden als het gaat om de beeldbepalende gemeentelijke panden, kan de Onafhankelijke Partij Alkmaar akkoord gaan met de nota.


Yolande de Bont

Column