KAASKOP FEBRUARI 2016 ​WIJKRAAD OUD-OVERDIE

KAASKOP FEBRUARI 2016

WIJKRAAD OUD-OVERDIE
        
Met enige trots presenteert de Onafhankelijke Partij Alkmaar deze maand als kaaskop het voltallige bestuur van de eind vorig jaar opgerichte nieuwe wijkraad Oud-Overdie. Je komt het maar zelden tegen dat zo’n jonge groep mensen de handen uit de mouwen wil steken en zich wil inzetten voor hun wijk. Op de foto poseren ze voor het buurthuis. Van links naar rechts, Kevin Binnendijk  bestuurslid, Michel Konijn  voorzitter, Sanne Stalman-Korse  secretaris en Michel Schuit. Op de foto ontbreekt het bestuurslid Wesley Krijger. Het vijftal stelt dat er veel gedaan is in de wijk Oud-Overdie maar dat de wijk nog lang niet klaar is en er nog veel staat te gebeuren. Sinds 2012 was er geen wijkraad meer voor Oud-Overdie en uit gespreken die de nieuwe raad voerde is gebleken dat er toch echt wel behoefte bestaat voor een duidelijke stem vanuit de wijk richting diverse instanties en daar willen ze zich voor inzetten. Het behartigen van de belangen van alle bewoners van de wijk Oud-Overdie. Prachtig om te zien hoe begaan dit vijftal is met hun leefomgeving en buiten hun werkzame leven om de tijd vinden voor deze goede zaak. De wijk Oud-Overdie verdient een eigen wijkraad met zijn specifieke eigen problemen en eigen charme. De wijkraad kan nog wel wat handen en hulp gebruiken want ze zijn tenslotte nog maar net begonnen aan deze mooie klus. Heb je als Oud-Overdieër interesse hierin of heb je gewoon een vraag. Je kan met ze in contact komen via het emailadres wijkraadoudoverdie@outlook.com .
 

Column