Nieuwbouw Dierentehuis Alkmaar

Nieuwbouw Dierentehuis Alkmaar

OPA: Wil graag weten wat de status is van de nieuwbouw van het Dierentehuis Alkmaar
 
Alkmaar, 31 januari 2016
 
Geacht College,

In het coalitie akkoord 2015-2018, staat beschreven dat de coalitie het belangrijk vindt om het dierenwelzijn te bevorderen.
Speciale aandacht verdient de huisvesting van de opgevangen dieren in het Dierentehuis op de huidige locatie aan de Bergerweg. De dierenbescherming zou graag verhuizen naar de locatie aan de Kanaaldijk, waarvoor de grond al is aangekocht. Deze nieuwbouw komt maar niet van de grond, en de situatie aan de Bergerweg laat te wensen over.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft het dierenbeleid hoog in het vaandel staan en is een groot voorstander van een goed en regionaal  Dierentehuis. De discussie in de regio omtrent het Dierentehuis speelt al sinds 2002.
 
Daarom vragen wij het College in het kader van art. 42 RvO het volgende:
 
Kunt u de Onafhankelijke Partij Alkmaar uitleg geven wat de status van de nieuwbouw Dierentehuis Alkmaar is?
Binnen welk termijn is de verwachting het Dierentehuis gerealiseerd wordt? 
 
Wij zien het antwoord van het college met grote interesse tegemoet.
 
Namens de Onafhankelijke Partij Alkmaar,
Peter Soers

Column