‘OPA wil dat vrij zwemmen gehandhaafd blijft, in een veilige schone omgeving’

Art 42 vragen naar aanleiding van klachten van Alkmaarders over zwembad de Hoornse Vaart.

‘OPA wil dat vrij zwemmen gehandhaafd blijft, in een veilige schone omgeving’

Alkmaar, 28 Januari 2016
Geacht college.
De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de laatste tijd veel klachten ontvangen van bezorgde Alkmaarders over zwembad de Hoornse Vaart. Deze klachten hebben een enorm breed karakter. OPA maakt zich hier dan ook zorgen om. Namens de partij is Pascal Schipper zelf gaan kijken hoe het ervoor staat in het zwembad. Uit eigen ervaring kan Pascal deze klachten zeker delen. Dit kan niet de bedoeling zijn binnen een mooi zwembad. Een zwembad moet een veilige en schone plek zijn voor iedereen die daar graag wil recreëren. Graag willen wij een aantal klachten op een rijtje zetten, zodat u ook weet wat de meningen zijn van de mensen die gebruik maken van het zwembad.

- Volgens Alkmaarse bezoekers staat de hygiëne onderdruk en word er minder schoongemaakt.
- Toezicht is van 2 naar 1 persoon terug gebracht bij het 50m bad. Een aantal jaren terug heeft de raad besloten dat er 2 toezichthouders noodzakelijk zijn bij een 50m bad i.v.m. de veiligheid. Dit is een risico voor de veiligheid van de bezoekers.
- Zwembaden worden meer, vaker en langer gesloten voor vrij zwemmen.
- Het gehele zwembad wordt in bijv. vakanties soms gewoon eerder gesloten. 
- Temperatuur van bepaalde baden is verlaagd.

Wij zijn van mening dat dit echt niet meer zo kan doorgaan. De veiligheid en gezondheid van de bezoekers en het personeel staat hierdoor onder druk.

Daarom vragen wij het College in het kader van art. 42 RvO het volgende:

1. Zijn deze klachten ook bij u bekend? 
2. Bent u het met de OPA eens dat de gezondheid van de bezoekers in gevaar komt en dat dit niet wenselijk is? Zoja, wat wilt u hieraan gaan doen?

3. De OPA vind dat de veiligheid van de bezoekers in gevaar komt als er maar 1 toezichthouder is per bad en dit is niet wenselijk, bent u het met ons eens? Zo ja, wat wilt u hieraan gaan doen?

4. Met name het minder open kunnen zijn voor mensen die vrij willen zwemmen of baantjes willen trekken, vindt de OPA indruisen tegen de tijdgeest waarin juist individueel sporten centraal staat. Deelt het college deze mening? Zo ja, wat zijn de mogelijkheden dit te veranderen.

Met vriendelijke groet,

Pascal Schipper, 
Raadslid
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column