Hergebruik (gemeentelijke) monumentale panden

Schriftelijke vragen betreffende  “Te koop of verkocht?”
Hergebruik (gemeentelijke) monumentale panden

 
Datum: 27 januari 2016
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen, artikel 42 RvO, betreffende  hergebruik monumentale panden

Aan de voorzitter van de raad,

De gemeente heeft (monumentale) panden aangekocht om moverende redenen. Zo zijn destijds het pand van het voormalig Stedelijk Museum, de huidige bioscoop de Harmonie aangekocht(juli 2013) en het Rijksmonument van voormalige gevangenis Schutterswei(april 2015). Voor het voormalig Stedelijk Museum heeft een mooie bestemming gekregen, waarbij de binnenzijde van het pand geheel is opgeknapt. De laatste 2 panden zijn relatief recent aangekocht, de één voor de huisvesting van poppodium Victorie en de ander voor het vestigen van een hotel. Inmiddels weten we dat het poppodium definitief gehuisvest gaat worden op Overstad en zien we nog geen ”beweging” rond de Schutterswei.

Vele Alkmaarders en organisaties hebben wel een suggesties voor een (her)bestemming voor dergelijke gebouwen. De Onafhankelijke Partij Alkmaar maakt zich zorgen over de lange periode tussen aanschaf en (door)verkoop. Dit constateren wij overigens ook voor andere gemeentelijke panden.
 
Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoever zijn de onderhandelingen aangaande de bestemming van de Schutterwei?
2. Wanneer gaat de Harmonie in de verkoop of zijn er op dit moment al onderhandelingen gaande?
3. Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat gemeentelijke panden sneller verkocht gaan worden?

Wij zien het antwoord van het college met grote interesse tegemoet.

Namens de Onafhankelijke Partij Alkmaar,
Yolande de Bont

Column