OPA: Geen voorstander van mega- gemeente .

OPA: Geen voorstander van  mega- gemeente .
 
Compliment voor burgemeester Heerhugowaard.
 
Alkmaar, 31 december 2015

Vragen in het kader artikel 42 RvO

Geacht college,

De fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft met stijgende verbazing het interview gelezen met beide burgemeesters heden in het Noord Hollands Dagblad.  Zowat het enige waarover het interview gaat is over de wens van de burgemeester van Alkmaar om te komen tot een mega Alkmaar.

In 2011 heeft de burgemeester een soortgelijk interview gehouden. Dit heeft in de regio toen kwaad bloed gezet. In de raad van Heerhugowaard is in januari 2012 een motie aangenomen waarin – naar aanleiding van dat interview – het college is opgedragen de regiogemeenten Bruinooge te verzoeken afstand te doen van zijn functie als voorzitter van de regionale samenwerking. In ieder geval heeft het interview van destijds de samenwerking in de regio geen goed gedaan.

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe gemeente Alkmaar ontstaan. Mooie gebieden als De Rijp en De Schermer maken nu deel uit van onze stad. Tijdens dat fusieproces is door de burgemeester het collegestandpunt verwoord dat we eerst goed gaan zorgen voor de eenwording met deze inwoners, voordat Alkmaar zich opnieuw bezig gaat houden met fusieplannen. OPA wil deze belofte gestand doen.
OPA kan zich vinden in de uitlatingen van de burgemeester van Heerhugowaard. Je moet zaken niet van bovenaf op gaan leggen en je kunt ook goed in de regio samenwerken zonder een bestuurlijke mega-gemeente te worden. Volgens OPA gebeurt dat ook al. Daarbij komt dat de afstand naar burgers wordt vergroot wanneer er een mega- Alkmaar van 250. 000 inwoners ontstaat. OPA heeft waardering voor de houding van de burgemeester Heerhugowaard.

In het coalitieprogramma ‘Het wordt zomer’ wordt in zijn geheel niet gesproken over een mega – Alkmaar, wel over regionale samenwerking. 
OPA zet vraagtekens bij de rol die de burgemeester zichzelf toedicht. In een interview in november heeft de burgemeester zijn rol in het kader van de financiële huishouding van de gemeente erg gerelativeerd en de verantwoordelijkheid in zijn geheel bij wethouders en raad neergelegd. En nu dan dit interview, waarin hij stelt dat we naar de 250.000 inwoners toe moeten. Kennelijk is de burgemeester van mening dat hij er  in deze, politiek toch zeer gevoelige kwestie, wel  over gaat.

OPA vindt dat de raad over (mega)- fusies gaat en dat dit geen eigenstandige bevoegdheid is van de burgemeester.

OPA heeft de volgende  vragen:

1. Deelt u de mening van OPA dat er in het coalitieprogramma niet wordt gesproken over een nieuwe ( mega)-fusie?
2. Wordt  het standpunt van de burgemeester gedeeld door het college?
3. Zo niet, wat is de reden dat de burgemeester dit interview heeft gegeven?
4.Hoe verhoudt het interview zich tot eerder gedane beloften richting  Graft-De Rijp  en Schermer?
5. Deelt het college de mening van  OPA dat dit interview niet bijdraagt aan een evenwichtige regionale samenwerking, zeker gezien de eerdere ervaring in 2011- 2012 met identieke inhoud?

Iedereen een heel goed 2016 toegewenst.  

Jan Hoekzema
Fractievoorzitter