In het licht van de ontwikkelingen

De raadsleden Corine van den Brink en Dominique Dubois hebbend e onderstaande vragen aan het College van B&W gesteld:

Geacht College,
 
Na de opknapbeurt van het Bolwerk park wordt dit mooie stuk groen rondom onze stad steeds intensiever gebruikt. Bewoners en bezoekers van de stad wandelen en recreëren hier.
Hondenbezitters laten hun honden uit en houden zich netjes aan de opruimplicht.
In het Kruithuisje kan men terecht voor een kopje thee of koffie.
Daarnaast wordt het park regelmatig gebruikt voor exposities of muziekuitvoeringen.
En voor gasten van het nieuwe collegehotel is het natuurlijk een mooie mogelijkheid om via het park rondom de stad te wandelen.
Het park heeft in de afgelopen jaren een ruimere functie gekregen.
Ook ’s avonds wordt er steeds meer gebruik gemaakt van het park.
Maar het ontbreken van verlichting geeft wandelaars een onveilig gevoel, hondenbezitters kunnen in het donker niet aan de opruimplicht voldoen en op de zeer donkere stukken zoals op de hoek Molenbuurt/Kanaalkade, houden zich graag groepjes ongure personen op.
Vooral dit laatste geeft een zeer onveilig gevoel. Ondanks dat dit dicht bij het politiebureau is.
 
In het Beleidsplan OLV Gemeente Alkmaar ‘toen ging er een licht op’ van augustus 2010 is aangegeven dat:
 
“het verlichten van paden in parken en ecologische zones die bij duisternis nauwelijks worden gebruikt of waar sociale controle ontbreekt niet wenselijk is”
 
Derhalve is er indertijd voor gekozen in het Bolwerkpark geen verlichting aan te brengen.
Gezien het bovenstaande zou deze beslissing heroverwogen kunnen worden en zou er gekeken kunnen worden naar een manier om het park in de donkere uren te verlichten.
 
Daarom vragen wij het College in het kader van art. 42 RvO het volgende:
 
Is het college het met ons eens dat de functie van het park het Bolwerk de afgelopen jaren veranderd en het gebruik geïntensiveerd is? 
Is het college het met ons eens dat er door het ontbreken van verlichting onveilige plekken ontstaan? 
Dat dit met simpele, bijvoorbeeld led verlichting adequaat opgelost kan worden? 
Is het technisch en binnen de bestaande (onderhouds-)budgetten mogelijk in het Bolwerk (eventueel aangepaste) verlichting aan te brengen? (bv LED touch of volgens het “glowing van Gogh Bicycle Path”principe). 
 
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
 
 
Corine van den Brink, raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar
Dominique Dubois, raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column