Uitnodiging aan het College van Burgemeester en Wethouders

Geacht college,

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is al enige tijd bezig met het signaleren van slecht wegdek, zeker als het om trottoirs, fietspaden en oversteekplaatsen gaat.

Zo hebben wij, samen met de buurtbewoners, in november vorige jaar Stadswerk072 kunnen overtuigen dat de oversteekplaatsen aan de rotonde laan van Bath/ Brussel gelijkvloers gemaakt werd, zodat ouderen, mensen met kinderwagens, fietsers en scootmobielgebruikers beter en veiliger kunnen oversteken.

In het coalitieakkoord staat onder veiligheid;

“De coalitie wil een straattegel offensief: via een duidelijke scan in kaart brengen waar tegels schots en scheef liggen en dan ingrijpen. Dat is van belang voor de veiligheid van de straatgebruiker. Aan de hand van deze scan zullen vóór 1 januari 2017 de gevaarlijkste situaties zijn opgelost”.

Nu weten wij dat het nog géén 1 januari 2017 is. Maar aan echt gevaarlijke situaties wordt ook op dit moment te weinig gedaan. Er is in onze ogen te weinig respons op klachten van Alkmaarders over trottoirs en fietspaden die echt terstond verholpen dienen te worden.

Daarnaast zijn er in Alkmaar honderden mensen die slecht ter been zijn en via de gemeente (WMO) een scootmobiel ter beschikking krijgen. Een heel mooi gegeven. Maar rijden met een scootmobiel over de Alkmaarse fietspaden, trottoirs, en straten, is voor deze groep een ware uitdaging.

Om u te laten ervaren hoe het is om deze uitdaging aan te gaan, zouden wij het op prijs stellen als u eens, onder begeleiding van een ervaren scootmobielrijder, deze beleving zelf wilt ervaren.

Onze gedachten gaan dan vooral uit naar de portefeuillehouders van Stads- en Wijkbeheer, WMO en Veiligheid. Uiteraard mag u allen hieraan deelnemen. Wij verzekeren u: deze ervaring neemt niemand u meer af!

Wij hopen spoedig van u te horen wanneer het u schikt, zodat wij voldoende scootmobielen voor het college kunnen regelen.

Namens de hele OPA-fractie,

Met vriendelijke groet,

Dominique Dubois

Raadslid

Column