Wereldalfabetiseringsdag

De week van de Alfabetisering van 7 t/m 13 september 2015.
Jaarlijks wordt er in de week waarin de Wereldalfabetiseringsdag, 8 september, valt extra aandacht gevestigd op laaggeletterdheid en alfabetisering.

 
 


Wat is laaggeletterdheid?Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Een laaggeletterde is iemand met taalniveau 1F (het niveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten) of lager. Dit houdt in dat een laaggeletterde wel een beetje kan lezen en een beetje kan schrijven, maar ze hier grote moeite mee heeft. Het zijn dus geen analfabeten, want die kunnen helemaal niet lezen en schrijven, zelfs niet een beetje. Als laaggeletterde ben je niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken. Je kunt niet volwaardig meedoen in de maatschappij, thuis en op het werk. Je hebt bijvoorbeeld grote moeite met:
·        formulieren invullen voor bijvoorbeeld zorgtoeslag, kinderopvang of de belasting
·        straatnaamborden lezen
·        voorlezen aan (klein)kinderen
·        een (verjaardags)kaart schrijven
·        geld opnemen bij een pinautomaat
·        vertrektijden van de trein opzoeken
·        ondertitels lezen
·        lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiënten folders en bijsluiters van medicijnen
Laaggeletterdheid in Nederland en Alkmaar
Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem. 1 op de 9 mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen Nederlanders die grote moeite hebben met lezen en schrijven. In het gebied Noord Holland Noord en Zaanstreek Waterland ligt het percentage laaggeletterden op 10,6%. Omgerekend zijn dat voor de gemeente Alkmaar ruim 11.000 mensen die laaggeletterd zijn (107.176 inwoners per 31 maart 2015, bron: CBS)

Gevolgen van laaggeletterdheid
Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en ze zijn vaker ziek dan geletterden. Ouderen die laaggeletterdheid zijn hebben zelfs een 1,5 keer zo groot sterfterisico als hun geletterde leeftijdsgenoten.

Laaggeletterdheid herkennen
Het blijft belangrijk om attent te zijn op mensen die niet of slecht kunnen lezen, schrijven, rekenen en of niet of nauwelijks met de PC overweg kunnen.
Er is een aantal signalen waaraan je kan zien dat iemand mogelijk moeite heeft met taal. Bijvoorbeeld als iemand:
·        moeite heeft met het formuleren van vragen, het duiden van klachten en het stellen van prioriteiten;
·        vragen heeft over informatie die al eerder is uitgereikt;
·        een uitgereikte folder niet bekijkt en zijn ogen niet over de tekst beweegt;
·        afspraken niet noteert;
·        regelmatig te laat komt of niet komt opdagen voor een afspraak.
Maak het bespreekbaarBelangrijk is om het probleem te normaliseren. Veel laaggeletterden schamen zich voor hun probleem. Het is dus heel belangrijk om het probleem bespreekbaar te maken.
Voor meer informatie: http://www.lezenenschrijven.nl of  http://www.tijdvoortaal.nl
 

 
 
 

Column