Watskeburt?!

Watskeburt?!

Na alle ophef over de ‘verdwenen’ miljoenen uit de voorjaarsnota is er nu dan toch goed nieuws.

Het college, dat al het een en ander voor de kiezen heeft gehad, heeft zich niet uit het veld laten slaan en toont zich nog even daadkrachtig en vindingrijk als voorheen.

Complimenten voor de verse wethouder financiën, Pieter Dijkman, die zich in razend tempo heeft moeten inwerken.

Het nieuwe pakket van maatregelen geeft zicht op een sluitende meerjarenbegroting.

We kunnen weer vooruit. We kunnen weer aan het werk.

We kunnen weer ‘doorlopen, want er is niets meer aan de hand’.

De oppositie is verbaasd en knorrig en blijft zoeken naar de oorzaken van de problemen.

Natuurlijk wil iedereen weten wat er precies is gebeurd. Wij vertrouwen erop dat het college ons daarover, als alle onderzoeken netjes zijn afgerond, nader zal informeren.

Maar ondertussen zijn wij liever opgelucht dat er gewerkt wordt aan het oplossen van de problemen.

Dat is voor ons prioriteit.

We willen verder, we willen vooruit.

We hopen dat ook de oppositie zich weer gaat richten op de toekomst.

Want dat ontslag van de gemeentesecretaris jongens, dat is een personeelskwestie.

Dat is een zaak van het college. Daar hebben wij als raad niets mee te maken.

In het normale leven worden alle smeuïge details van een arbeidsconflict toch ook niet aan alle collega’s verteld. Hou toch op!

Ten slotte hopen wij dat de berichtgevingen in vooral de Alkmaarse Courant wat minder giftig worden. Waarbij het ons overigens opvalt dat blijkbaar niemand zich afvraagt waarom er de afgelopen tijd geen interviews met en/of stukjes van coalitiepartijen zijn geplaatst (?!).

Laten we hopen dat ook de krant weer vooruit gaat kijken en de riooljournalistiek overlaat aan bladen die daarvoor bestemd zijn.

Kortom:

Ik zeg: Dank aan het college. Goed gedaan!

En nu, vooruit…… Oh nee, dat is van D66 J

Column