Berichtgeving Alkmaarse Courant onjuist.

Volgens het Noord Hollands Dagblad van 27 augustus zou de OPA wethouder Victor Kloos te veel zaken naar zijn hand zetten in het college en ook tijdens de coalitie-onderhandelingen. Daarnaast zou hij informatie over financiën rond de coalitie-onderhandelingen naast zich neer hebben gelegd evenals het - volgens de Alkmaarse Courant - aan hem gegeven advies om de huizenbelasting niet te verlagen.
 
De OPA fractie herkent zich niet in dit beeld, Jan Hoekzema, fractievoorzitter OPA, heeft zelf bij de coalitie-onderhandelingen gezeten. De coalitieonderhandelingen zijn overigens op een zeer vakkundige manier geleid door onafhankelijk formateur Michel Rog (Tweede Kamer lid CDA).
 
De onderhandelingen zijn in goede sfeer verlopen. Volgens Hoekzema doet het geen recht aan de andere coalitiepartners om te stellen dat EEN persoon alles naar zijn hand zou kunnen zetten. Overigens hebben alle in januari 2015 benoemde wethouders deelgenomen aan de coalitieonderhandelingen.
 
Kloos heeft op verzoek van de onderhandelingsdelegaties advies gevraagd aan een deskundige over financiën. Kloos heeft daarom aan de gemeentesecretaris gevraagd met wie hij hierover in overleg kon gaan. De gemeentesecretaris heeft toen de controller aanbevolen. Formateur Rog heeft er voortdurend op toegezien dat de financiële gegevens waarmee werd gewerkt door de financiële deskundige van de Gemeente Alkmaar werd aangeleverd.
 
De betrokken adviseur heeft geen politieke adviezen gegeven, louter financiële. De adviseur heeft ook niet geadviseerd om de OZB niet te verlagen.
 
Volgens Hoekzema is belangrijker dat Kloos namens de onderhandelingsdelegaties van OPA, VVD, CDA, D66 de gegevens heeft opgevraagd en ook met hen gedeeld.
 
Hoekzema vindt de berichtgeving in de Alkmaarse Courant derhalve feitelijk onjuist. 

Column