Zwarte Piet moet zwart blijven, ook in Alkmaar.

Raadslid Jan Hoekzema heeft vragen gesteld over Zwarte Piet in Alkmaar. 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de  Gemeente Alkmaar.
 
Zwarte Piet moet zwart blijven, ook in Alkmaar.
OPA: Verpest het kinderfeest niet door bemoeienis van een kleine groep mensen.
 
Alkmaar, 28 augustus 2015

Geachte College,

In de landelijke pers is weer gezeur ontstaan over Zwarte Piet. De traditie van Sinterklaas en zijn zwarte pieten is sinds mensenheugenis ingeburgerd in onze Nederlandse samenleving en daarmee een cultureel erfgoed geworden. De kinderen begrijpen deze discussie niet en OPA wil ze daarom te hulp schieten door mee te strijden voor het behoud van Zwarte Piet. OPA heeft zelfs tijdens de gemeenteraadsverkiezingen laten zien dat Piet moest blijven. (zie afbeelding ter herinnering).
In het coalitieakkoord staat de volgende tekst opgenomen: ‘De coalitie wil lokale tradities behouden en versterken. Bij het Sinterklaasfeest blijft Zwarte Piet welkom in onze stad.’
Laat het kinderfeest met rust en laat deze traditie niet om zeep helpen.
Wij vragen het college in het kader van art. 42 RvO het navolgende;

  1. Kan de burgemeester als coördinator van beleid met duidelijke bewoordingen bevestigen dat Alkmaar niet voornemens is om dit fantastische kinderfeest om zeep te helpen en Zwarte Piet gewoon zwart te laten zoals hij hoort te zijn?
  2. Kan de burgemeester bevestigen dat de Gemeente Alkmaar GEEN gekleurde of niet geschminkte Pieten zal inzetten?
  3. Wij horen graag van de burgemeester van Alkmaar dat hij Zwarte Piet respecteert en daarom ook niet meegaat in de negatieve trend die is ingezet door een klein groepje mensen.
 
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
 
Jan Hoekzema
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column