Tradities, gekleurd hoedjes, kaas en bezwete ruggen.

De opmerking van een kaasdrager dat zij ‘niks meer zagen of hoorden van de Alkmaarse gemeenteraad’ triggerde Corine van den Brink als raadslid van OPA, om een bezoekje aan dit waardevolle gilde te organiseren.
Met name voor nieuwe raadsleden zou dit een mooie mogelijkheid zijn eens nader kennis te maken met het kaasdragersgilde. De respons van de nieuwe raadsleden op de uitnodiging was enthousiast. En dat ondanks dat het in de vakantieperiode viel.
Het enthousiasme van het kaasdragersgilde was even groot, zo niet groter.
We werden die vrijdagochtend met open armen ontvangen door kaasvader Willem Borst.
Vervolgens nam kaasdrager Cees Koopman, de tolk, van het rode veem ons mee in de historie van het gilde. De mannen van de kaasmarkt hechten veel waarde aan tradities. De vermelding op het schandbord bij te laat komen is er daar een van. Wie te laat komt betaald een boete. De boete gaat in de pot.
Ook vloeken is verboden binnen het gilde. De tolk had ons juist verteld dat er in plaats van een vloek het woord ‘UIL’ gebruikt werd toen er vanaf het plein een hartgrondig ‘UIL’ klonk.
Een verloren kaas rolde over de stenen.
Het geld dat op deze manier binnenkwam werd voor noodgevallen gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij ziek en zeer. De leden van het gilde zorgen voor elkaar, in voor- en tegenspoed.
De verhalen en anekdotes zijn te talrijk om hier op te sommen. Wij verse raadsleden hebben ademloos geluisterd en enorm genoten van de historie en het enthousiasme van deze trotse mannen.
Het was een zeer waardevol bezoek dat onze betrokkenheid bij deze traditie nog meer heeft versterkt.
Als raadslid van de Onafhankelijke Partij Alkmaar ben ik blij dat onze partij de Alkmaarse tradities hoog in het vaandel heeft.
En deze mannen hebben nu ook persoonlijk mijn hart gestolen.

Voor wie nieuwsgierig is geworden is deze site een aanrader: http://kaasdragersgildealkmaar.nl
 
Mijn oprechte dank aan onze kaasdragers voor de openheid en  gastvrijheid.

Corine van de Brink
Raadslid OPA

Column