Verbeterdebuurt(.nl), is dat wel zo?

Sinds 2011 is Alkmaar verbonden aan Verbeterdebuurt.nl met als doel “participatie” op het gebied van klachten over straat en straatmeubilair, groen, en bewonersinitiatieven.
Maar is deze site wel een aanvulling op de klachten en initiatieven die er zijn binnen de Alkmaarse bevolking? Wij hebben het idee dat er hier al wat aan schort. Bekijk je de site, dan zie je al snel dat er meldingen staan van jaren geleden. Problemen niet na jaren nog niet opgelost zijn, of situaties die nog steeds gevaarlijk zijn, en waar NIETS aan gedaan wordt.
Daarom stuurde de fractie van OPA schriftelijke vragen aan het college, omdat wij van mening zijn dat deze site, naast de reguliere meldingen via de Gemeentelijke website géén toegevoegde waarde is aan de participatie binnen de Alkmaarse stadsgrenzen.

Onderstaand de brief aan het College

Ondanks een grootscheepse campagne om 2013 lukt het nog steeds niet  om deze site goed te gebruiken. De Onafhankelijk Partij Alkmaar hierover de volgende vragen in het kader van art. 42  RoV.

Wat kost het de Gemeente Alkmaar om deel te nemen aan Verbeterdebuurt.nl? (in de jaarstukken is hierover niets terug te vinden).

Worden de meldingen van Verberterdebuurt.nl met de zelfde urgentie behandeld als de “meldingen openbare ruimten”, via de Gemeentelijke website?

Is het niet een beetje dubbel op, om naast een uitgebreide website, waar meldingen en burgerinitiatieven aangegeven kunnen worden, ook nog een aparte site te gebruiken voor de zelfde doelen?

Wordt het niet eens tijd de site van Verbeterdebuurt.nl na te kijken en up-to-date te maken. Meldingen van 2013, over defecte verkeerslichten hoeven toch niet meer op deze site te staan. Zeker niet met de mededeling ‘in behandeling’! Dit is niet bepaald een visitekaartje voor onze gemeente.

Daarnaast is Verbeterdebuurt.nl niet bepaald gebruiksvriendelijk. Naast het inloggen, en registreren, kan men een melding maken of idee indienen. Deze moet eerst bevestigd worden, door een reply op de email die vanuit Verbeterdebuurt.nl gestuurd wordt. Vervolgens krijg je weer een email dat het naar de gemeente verstuurd is, om daarop volgend van de Gemeente een automatisch bericht te ontvangen, dat het doorgegeven is. Gebeurt er niets vanuit de gemeente, dan volgt er na 3 maanden een herinnering, of het nog ‘actueel is’? Vervolgens volgen weer 2 e-mails.                                                                       Bent u het met ons eens dat dit wel erg omslachtig en weinig resultaatgericht is?    
        
Is het niet handiger om gewoon onder “Meldingen Openbare Ruimten” ook ‘burgerinitiatieven’ te vermelden, en ‘Ideeën om mijn buurt aantrekkelijker te maken’. En zo te stoppen om alles dubbel op te doen?

Is deelname aan Verbeterdebuurt.nl ooit geëvalueerd? Zo ja, kunnen wij dan inzicht krijgen in de cijfers en bevindingen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
 
Dominique Dubois
Raadslid

Column