Concessies op het gebied van (brand)veiligheid is voor de Onafhankelijke Partij Alkmaar onacceptabel.

Concessies op het gebied van (brand)veiligheid is voor de Onafhankelijke Partij Alkmaar onacceptabel.
 
Inzicht in de gevolgen van de bezuinigingen op de Brandweer Alkmaar.
 
De situatie zoals hij was in Alkmaar:
 
Vanuit het verleden bekeken heeft Alkmaar de brandweerzorg altijd prima voor elkaar gehad. De beroeps- en vrijwilligersorganisatie hadden regionaal een voorbeeldfunctie. Op alle onderdelen van de veiligheidsketen werd hoog gescoord. Zowel op het gebied van repressie, preventie als pro-actie behoorde Alkmaar tot de toonaangevende gemeente in Noord Holland.
 
 
De regionalisering:
 
Het lijkt erop dat Alkmaar ten onder gaat aan haar eigen succes. Met de komst van de regionalisering ontstond ook de wens voor een homogene brandweerorganisatie. Noem het de wet van de communicerende vaten. Waar het in Noord Holland (te) goed was kon het wat minder (Alkmaar), daar waar het niet goed was moest worden geïnvesteerd. Er ontstond een herverdeling van mensen en materieel. Deze ontwikkeling gecombineerd met de opgelegde bezuinigingen leidt tot een verarming van de Alkmaarse Brandweer.
 
Functie van de Brandweer hoogwerker:
 
De hoogwerker van de brandweer is in de basis een redvoertuig. Bij een brand in een woning of hoogbouw kan de hoogwerker dienen om de aanwezige personen met spoed te evacueren. In het verleden zijn diverse personen uit een brandend pand gered met de hoogwerker. De inzet van een hoogwerker gaat vaak om leven of dood. Als de hoogwerker niet meer nodig is als redvoertuig kan het worden ingezet als blusvoertuig. De hoogwerker is in staat om de brand van bovenaf en op moeilijk bereikbare plaatsen te blussen. Tevens kan de hoogwerker van bovenaf een helder beeld schetsen van het incident om zodoende de bevelvoerder beter in staat te stellen om zijn inzet te bepalen. Een hoogwerker is onmisbaar voor een gemeente als Alkmaar met veel hoogbouw en bijvoorbeeld een groot ziekenhuis binnen de gemeentegrenzen. Indien de hoogwerker in een naburige gemeente wordt gestationeerd worden de aanrijtijden voor Alkmaar onacceptabel en zal dit absoluut een nadelig gevolg zijn voor de veiligheid van Alkmaar.
 
Wat gaat de Alkmaarse burger hier van merken?:
 
Het bemensen van de hoogwerker door vrijwilligers betekent bij een binnenbrand dat de eerst uitrukkende brandweerauto bemand is met 4 brandweermensen. In de huidige situatie rukt de hoogwerker gelijk mee uit met de eerste brandweerauto zodat er altijd 6 brandweermensen ter plaatse zijn bij een (binnen)brand waardoor de slagkracht vele malen groter is dan bij een 4 persoonsbezetting. Omdat de vrijwilligers veelal van huis moeten komen of vanuit hun werk zal dat logischerwijs een tijdsverlies opleveren van ongeveer 5 minuten.
 
Tevens is de responstijd van de hoogwerker belangrijk bij dienstverlening van de ambulancedienst. Niet alleen de brandweer probeert de snelheid van handelen te optimaliseren, dit geldt ook voor de ambulancedienst. Bij het afhijsen van een patiënt bij een reanimatie kan elke minuut van levensbelang zijn. Ook hier geldt dat het uitrukken van de hoogwerker na 5+ minuten kostbaar tijdsverlies betekend.
 
 
Visie Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA):
 
Zoals uit bovenstaande blijkt had Alkmaar de zaakje uitstekend op orde en is Alkmaar voorzien van een uitstekend korps vrijwilligers en beroepsbrandweermensen. Door de bovengenoemde bezuinigingen komt de veiligheid van Alkmaar in de knel. Doordat de gemeenten om ons heen de zaakje niet zo goed op orde hadden is Alkmaar nu door de regionalisering verplicht om concessies te doen op het gebied van (brand)veiligheid.
 
De bemensing van de hoogwerker zou in handen van de beroepsmensen moeten blijven om de slagkracht van de brandweer zo optimaal mogelijk te houden. De eerste inzet is vaak van levensbelang bij een brand. Voor de vrijwilligers van de brandweer blijven nog voldoende belangrijke taken te vervullen.
 
 
De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) wil de bovengenoemde maatregelen zo spoedig mogelijk op de agenda van de Commissie Bestuur en Middelen plaatsen om te kijken hoe we de eerder genoemde plannen naar een voor Alkmaar acceptabel niveau terug kunnen brengen. De hoogwerker hoort in een gemeente als Alkmaar thuis en moet worden bemand door beroepsmensen om zodoende zo snel als mogelijk tot een inzet te komen.
 
De veiligheid van Alkmaar zal minimaal op hetzelfde niveau moeten blijven als voor de regionalisering.
 
Jan Hoekzema
Fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column