Alkmaar en de WMO

Alkmaar en de WMO
 
De  WMO veroorzaakt nog steeds door het hele land onrust. De landelijke kranten staan er bol van.
De klachten en bezwaren stapelen zich in razend tempo op. Zelfs de rechter moet er regelmatig aan te pas komen.
Gemeenten interpreteren de wettekst ieder op hun eigen manier.
Er worden inkomenstoetsen gedaan waardoor mensen hun huishoudelijke hulp vanuit de WMO verliezen. Dat terwijl in de wet staat dat de hulp inkomensonafhankelijk moet zijn.
Keukentafelgesprekken worden niet gevoerd. Allemaal uit financiële overwegingen.
Bestuurders duikelen over elkaar heen met commentaren en interpretaties.
Allemaal over de hoofden en ten koste van de hulpvragers.
En in Alkmaar?
In Alkmaar blijft het stil.
Oorverdovend stil.
De WMO heeft hier vrijwel geruisloos zijn intrede gedaan. Hoewel het er menigmaal vurig aan toe gaat in de Alkmaarse politiek is er voor de invoering van de nieuwe WMO intens samengewerkt.
Er werd een bedrag van 1 miljoen voor behoud van de huishoudelijke hulp gereserveerd. Doodgewoon een kwestie van fatsoen.
Oppositie, coalitie, college, ambtenaren en betrokken burgers hebben hun schouders eronder gezet om te zorgen voor een zachte landing.
In mijn directe omgeving hoor ik alleen maar positieve geluiden over de klantvriendelijkheid en behulpzaamheid van de medewerkers van het WMO loket.
Natuurlijk zijn er nog vragen en verloopt niet alles helemaal vlekkeloos. Maar er komt elke keer een snelle en passende oplossing.
We zijn er blij mee, en opgelucht.
Complimenten aan het college en alle betrokkenen.
En vooral complimenten aan onze bevlogen OPA wethouder, die zich hier met hart en ziel voor heeft ingezet en het proces heeft aangepakt op de OPA-wijze.
Niet eerst vragen ‘wat kost het’ en  ‘kan het wel’ maar ‘wat is er nodig’ en ‘hoe kunnen wij dit realiseren’. Chapeau!
 
Misschien halen we nog wel een keer de landelijke kranten over het onderwerp WMO, maar dan met een positief geluid!
 
Corine van den Brink
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)
 

Column