Opsplitsen? Stop splitsen in de Spoorbuurt

Vrijdagmiddag werd er in de Stuartstraat een klein feestje gevierd.

Meer dan een jaar geleden stonden buurtbewoners en wijkvereniging voor de onafhankelijke bezwaarcommissie om bezwaar te maken tegen de vergunning voor het realiseren van 6 appartementen in het dubbel woonhuis Stuartstraat 60.
Het advies van de commissie was ondubbelzinnig en de aanvrager trok de vergunning in.
Vervolgens werd er een nieuwe vergunning aangevraagd, en verleend, voor de bouw van 5 appartementen. De Spoorbuurt zou de Spoorbuurt niet zijn als zij dit over hun kant zouden laten gaan.
Wederom werden uitgebreide, steekhoudende bezwaren ingediend en ruim driehonderd handtekeningen opgehaald. Wederom boog de onafhankelijke bezwaarcommissie zich over de bezwaren. En wederom werden de bewoners in het gelijk gesteld.

De vergunning is ingetrokken.

Het liep al een tijdje de spuigaten uit met het al dan niet illegaal splitsen van woningen voor appartementen of kamerverhuur. Ook daartegen kwamen buurtbewoners en wijkvereniging in opstand. Als raadslid van OPA en bewoner van deze mooie buurt heb ik hierover vragen aan het college gesteld. Mede namens OPA heeft ook Christiaan Braak (GroenLinks) vragen gesteld aan de wethouder over de woningsplitsingen in de Spoorbuurt. Uiteindelijk met resultaat. Er is een handhavingstraject in gang gezet waarbij een aantal illegale en gevaarlijke situaties aan het licht zijn gekomen.
De 19e eeuwse Spoorbuurt bestaat uit smalle straatjes met dichte bebouwing, veelal oude arbeidershuisjes. Een buurt waar woningsplitsing de druk op de leefbaarheid te ver zou opvoeren. De bewoners vormen een hechte gemeenschap. Een gemeenschap waar de participatiesamenleving en de doe-democratie al normaal was toen de termen nog verzonnen moesten worden.

Een strijdbaar volkje als het om aantasting van hun leef- en woonklimaat gaat. We zijn dan ook nog niet klaar.
Een volgende stap is een plan om de leefbaarheid van onze wijk blijvend te beschermen.

Vrijdagmiddag namen we vast een borreltje op de eerste successen.
Gewoon gezellig op straat!

Corine van den Brink
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)


Column