HAL 25 DE EERSTE 5 JAAR ZEKERHEID

Radslid Ruud Ursem heeft het College van B&W vragen gesteld over Hal 25.

Geacht college,


Doordat de ontwikkeling op Overstad enkele jaren terug, mede door de crisis, stagneerde, werd besloten om de aldaar gesitueerde bedrijfshallen tijdelijk in gebruik te laten nemen dan wel te verhuren.


Hal 25, 1 van de gebruikers, heeft de afgelopen jaren bewezen een uniek concept te zijn voor cultuur-minnend Alkmaar.
Duizenden Alkmaarders hebben in deze periode een bezoek gebracht aan de
vele activiteiten die daar werden en worden ontplooid.


Op dit moment komen we als Nederland langzaam weer uit de
crisis en binnen niet afzienbare tijd zullen mogelijke ontwikkelingsplannen voor Overstad weer uit
de kast worden gehaald.Wij vragen in het kader van artikel 42 RvO het volgende:

- Is het college bereid het gesprek aan te gaan met Hal 25 met als insteek de ongewisse toekomst van Hal25 op de Pettemerstraat

- Kan het college Hal25 de toezegging doen, de komende 5 jaar op hun huidige locatie te mogen blijven zitten.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Ruud Ursem
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar


Column