OPA: Uitkomsten onderzoek volgens verwachting

De fractie van OPA is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek, verricht door Prof. Dr. Pheiffer,  naar de integriteit van Victor Kloos.

Uit het onderzoeksrapport blijkt niets van dit alles. De belangen van Kloos zijn niet verstrengeld, en heeft volgens de gemeentewet en de gedragscode gehandeld. Voor de fractie van OPA komt dit niet als een verrassing.

Jan Hoekzema, fractievoorzitter van OPA, stelt dat het alleen te doen was om wethouder Kloos te beschadigen. “Verhalen blijken alleen maar verhalen" aldus Hoekzema, die daarmee burgemeester Bruinooge herhaalt. OPA is wel onthutst dat uit het rapport blijkt dat een drietal ambtenaren (onjuiste) informatie hebben gegeven aan een raadslid. Hoekzema deelt de opmerking van Bruinooge dat ambtenaren dit natuurlijk niet mogen doen en dit zouden moeten melden bij hun leidinggevende.

Volgens Hoekzema heeft het externe onderzoek plus alle ambtelijke tijd die hierin is gestoken de gemeente tienduizenden euro’s gekost.

OPA staat achter de aanbevelingen van het rapport, maar wil ook discussie over integriteit in de raadscommissie bespreken onder het motto  "Wanneer je een politiek ambtsdrager  probeert te beschadigen, beschadig je ook de gemeente Alkmaar". Thema's zijn integriteit politici en ambtenaren.


Column