Geen enkele twijfel aan integriteit wethouder Kloos

Onderzoek Prof. Dr. Mr. Pheijffer: geen enkele twijfel aan integriteit wethouder Kloos (Alkmaar)

09 JUNI 2015, ALKMAAR

De Senioren Partij Alkmaar (SPA) heeft in april burgemeester Bruinooge - als voorzitter van de gemeenteraad - een document overhandigd waarin zij melding maakt van bij deze fractie gerezen twijfels over enkele nevenfuncties van wethouder V.H. Kloos (OPA). Na onderzoek is gebleken dat er bij de uitoefening van zijn nevenfunctie bij de stichting TOP geen strijdigheden zijn geweest met de gemeentewet en de gedragscode van de gemeente Alkmaar.

Op verzoek van wethouder Kloos heeft burgemeester Bruinooge na de melding een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Dit onderzoek is uitgevoerd door Prof. Dr. Mr. M. Pheijffer, verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Er is in het onderzoek geen strijdigheid met de gemeentewet en de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit bestuurders van de gemeente Alkmaar’ geconstateerd. Burgemeester Bruinooge neemt de conclusies van het rapport integraal over.

De burgemeester concludeert dat hiermee dit gedegen onafhankelijk onderzoek is afgerond en er geen enkele reden is te twijfelen aan de integriteit van wethouder Kloos.

Op basis van het onderzoek heeft de heer Pheijffer een aantal aanbevelingen gedaan om eventuele onduidelijkheden rondom nevenfuncties weg te nemen. Burgemeester Bruinooge neemt deze aanbevelingen over en zal in het najaar de gemeenteraad een voorstel voorleggen ter aanscherping, verduidelijking en of concretisering van enkele begrippen in de gedragscode.

OPA komt later met een reactie.


Column