OPA, VVD, CDA en D66 vragen om extra raadsvergadering

De fracties van de coalitiepartijen hebben een interpellatiedebat aangevraagd voor woensdag 6 mei as. Het college heeft afgelopen donderdag de raad geïnformeerd over het te verwachten tekort in de jaarrekening en tegenvallende cijfers in meerjarenperspectief. Jan Hoekzema, fractievoorzitter van OPA: ' Het is belangrijk dat het politieke debat plaatsvindt over deze ontwikkeling waar het thuishoort, in de raadszaal. Het college wordt dan in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden, de gemeenteraad heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen en zich een oordeel te vormen'

Heden heeft Hoekzema dit afgestemd met burgemeester Bruinooge die akkoord is met de datum 6 mei. 

Column