Raadslid Corine van den Brink stelt vragen over aanrijdingen Oudegracht

Raadslid Corine van den Brink heeft vragen aan het College van B&W gesteld over de verkeersveiligheid op de Oudegracht.

Aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Alkmaar


Geacht College,

Op de Oudegracht vinden regelmatig aanrijdingen en bijna aanrijdingen plaats.
Vooral ter hoogte van de Oosterburgstraat, Klein Nieuwland en de Baangracht gaat het vaak mis.

Gelukkig vallen letsel en schade in de meeste gevallen mee, maar zorgelijk is het wel.
Het verkeer (ook fietsers!!) dat vanuit de Oosterburgstraat, Klein Nieuwland en de Baangracht de Oudegracht oversteekt of opdraait heeft voorrang, maar wordt door het verkeer op de Oudegracht pas op het laatste moment gezien (of net niet gezien). Het zicht is hier zeer slecht. Dat maakt deze punten erg onoverzichtelijk en gevaarlijk.

Daarom vragen wij het College in het kader van art. 42 RvO het volgende:

1. Is het college op de hoogte van de ongevallen en bijna ongevallen op deze gevaarlijke punten?

2. Zou het college op deze punten de veiligheid willen verbeteren door bijvoorbeeld het aanbrengen van spiegels aan de hoekpanden zodat het verkeer beter zicht heeft of door het nemen van andere passende maatregelen waardoor toekomstige ongevallen voorkomen kunnen worden?

3. Zo ja, zou dit op korte termijn gerealiseerd kunnen worden?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Corine van den Brink, raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column