Raadslid Dominique Dubois stelt vragen over gestolen rolemmers

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Help, mijn vuilcontainer is gestolen!

Geacht College,

Onlangs werd de Onafhankelijke Partij Alkmaar geconfronteerd met een vraag van bewoners uit Alkmaar.
“Waarom worden er geen rolemmers meer bezorgd als deze gestolen zijn?”
Een snelle blik op de gemeente site leert ons;
Mijn rolemmer is zoekgeraakt of gestolen. Wat moet ik doen?
Doe aangifte van diefstal / vermissing bij de politie. U kunt een nieuwe rolemmer aanvragen als u bij de politie aangifte heeft gedaan van de diefstal of brandstichting van uw rolemmer. Een kopie van het proces-verbaal neemt u mee naar de afdeling Stadswerk, aan de Herculesstraat 71, waar u de rolemmer direct kunt meenemen. Ophalen van de rolemmer kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur. Bezorging is niet mogelijk.

De Herculesstraat 71 ligt in het uiterste oostpunt van Industrieterrein Overdie. Voor veel bewoners in Alkmaar is het niet bepaald makkelijk er te voet te komen, of met het openbaar vervoer, en niet iedere Alkmaarder heeft een auto, die groot genoeg is een dergelijke container te vervoeren.
Deze werkwijze lijkt niet echt klantvriendelijk voor een stad met een oppervlakte van 31,22 km. Zeker voor ouderen, gehandicapten en Alkmaarders zonder auto is het een hele opgave om zo weer aan een nieuwe rolemmer te komen.

In het kader van Artikel 42 RvO heeft OPA de navolgende vragen aan het college.
1. Wat is de reden dat  Stadswerk072 de nieuwe rolemmers niet meer bezorgd bij de gedupeerde Alkmaarders?
2. Kan het college aangeven om hoeveel rolemmers dit op jaarbasis gaat, en welk bedrag hiermee gemoeid is? Hiermee bedoelen wij niet alleen de kosten van nieuwe containers zelf, maar ook de kosten die gemoeid zijn met het hele proces, zoals administratiekosten en bezorgkosten?
3. Is het college bereid om met Stadswerk072 in overleg te gaan om in ieder geval voor ouderen, mensen met een handicap en mensen die niet over een auto kunnen beschikken een gepaste oplossing te creëren? En op welke termijn kunt u ons hierover informeren?∙       

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Dominique Dubois
Raadslid OPA


Column