Vertrek raadsleden

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft met verbazing kennis genomen van het onverwachte en plotselinge vertrek van Ben Bijl en Willem Peters.

Fractie en bestuur zijn zaterdag bijeen geweest en hebben dit weekend gebruikt om de achterban te raadplegen waarbij is vast komen te staan dat niemand zich in het geschetste beeld herkent. In de dynamiek van een grote fractie is juist bij OPA volop ruimte voor eigen initiatief en nieuwe ideeën. Het is bij uitstek de taak van de fractievoorzitter om hier richting en sturing aan te geven. Enkel en alleen leidend hierbij is het breedgedragen, door velen samengestelde en door alle OPA's onderschreven partijprogramma.

Als praktische brede stadspartij - niet links, niet rechts maar pragmatisch en resultaatgericht - is OPA blij met de huidige uitvoering van het coalitieprogramma waarin veel belangrijke verkiezingspunten van de partij zitten die nu uitgevoerd (kunnen) worden. OPA is tevreden hierin verantwoordelijkheid te kunnen dragen en vindt het jammer dat de kiezer nu de dupe wordt van deze solistische acties.

Raadsfractie, wethouders, bestuur, leden en Vrienden van OPA blijven keihard aan het werk om op te komen voor de belangen van alle Alkmaarders.

Vice-fractievoorzitter Jan Hoekzema neemt voorlopig de taken waar totdat een nieuwe fractievoorzitter is gekozen.


Column