OPA stelt vragen over Alkmaarse kademuren

OPA OPA Raadslid Ruud Ursem stelt het College van B&W vragen over de Alkmaarse kademuren.

Alkmaar 29 december 2013

Geacht college,

Afgelopen weekend verscheen een verontrustend bericht in de pers met als kop: “historische kademuren in slechte staat”. Dit artikel ging met name over de staat van de kades in de gemeente Utrecht maar verwees ook naar andere historische steden in het land met eenzelfde problematiek.

Ook in Alkmaar hebben wij te kampen gehad met instortingsgevaar van al dan niet historische kades.

- 2009 fiets en voetpad Kanaalkade thv het politiebureau
- 2010 verzakking kade bij de Visbanken
- 2012 verzakking kade Voordam

Deze instabiliteit zou tevens direct of indirect veroorzaakt zijn door baggerwerkzaamheden die op initiatief van de gemeente Alkmaar zou zijn uitgevoerd.

In het kader van artikel 43 wil de fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar u het volgende vragen:

- Is er naar aanleiding van deze recente reparaties van kademuren een inventarisatie gemaakt van de overige kademuren in Alkmaar ?
- Zo ja, hoe staan wij er wat dat betreft voor in Alkmaar?
- Zo nee, zou u alsnog deze inventarisatie kunnen doen zodat wij de komende jaren niet voor financiele verassingen komen te staan?
- Is het college momenteel goed op de hoogte in hoever baggerwerkzaamheden van invloed zijn/ danwel geweest zijn op de staat waarin onze kademuren zich bevinden?

Namens de Onafhankelijke Partij Alkmaar,

Ruud Ursem raadslid.

Column