OPA doet aangifte van belediging, smaad en laster

OPA doet aangifte van belediging, smaad en laster Op 4 december 2013 heeft OPA-wethouder Anjo van de Ven, mede namens de Onafhankelijke Partij Alkmaar aangifte bij de politie gedaan tegen de website Go!72.nl. Deze website stelt dat de OPA-leiding Nazi-trekken vertoont. 

Enkele weken eerder maakte dezelfde website eenzelfde vergelijking tussen OPA en de Nazi's. De website heeft aangekondigd stelselmatig een zogenaamde OPA-nieuwsbrief over de Onafhankelijke Partij Alkmaar te gaan publiceren.

OPA heeft hierover contact opgenomen met de Vertrouwenslijn van het ministerie van Binnenlandse  Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze vertrouwenslijn is in het leven geroepen voor openbaar bestuurders en publieke gezagdragers die te maken hebben met diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals smaad, bedreiging, intimidatie of geweld. De Vertrouwenslijn heeft het doen van aangifte aanbevolen. Ook heeft OPA burgemeester Bruinooge en de commissaris van de Koning van Noord Holland, de heer J. Remkes geïnformeerd over deze aangifte. 

Column