OPA dient bezwaar in bij de kiesraad over OPA

OPA dient bezwaar in bij de kiesraad over OPA De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) heeft bij de kiesraad bezwaar ingediend tegen de toekenning van zijn naam aan een partij die landelijk en lokaal wil gaan opereren onder de naam OPA. De Onafhankelijke Partij Alkmaar is op 10 oktober 2000 opgericht. De Partij is sinds 2002 de tweede partij van Alkmaar en draagt al voor de tweede termijn collegeverantwoordelijkheid. De Onafhankelijke Partij Alkmaar is statutair een belangenpartij voor de Alkmaarders. OPA profileert zich sinds de oprichting als onafhankelijk. Onafhankelijk staat voor het hebben van geen binding met een landelijke politieke stroming of ideologie.

OPA heeft bezwaar gemaakt bij de kiesraad omdat verwarring kan ontstaan, met name in de regio Alkmaar. Victor Kloos, politiek leider, wethouder en oprichter van OPA: ' Nu het een andere partij is toegestaan om onder onze naam landelijk actief te worden voor ouderen, ontstaat er verwarring voor de kiezer'.

Er ontstaat er op twee manieren verwarring. Allereerst omdat OPA een lokale partij is die zich op alle leeftijden richt binnen zijn stad Alkmaar, ten tweede omdat OPA een partij is die zich alleen concentreert op Alkmaar en geen ambities heeft in Den Haag.

OPA kan niet anders dan beroep aantekenen in Den Haag en heeft hiervoor een advocaat ingeschakeld. ' In Alkmaar laten we ons de kaas niet van het brood eten', aldus Victor Kloos.

Column