OPA wil meer weten over Alkmaarse Spookburgers

OPA wil meer weten over Alkmaarse Spookburgers     De Onafhankelijk Partij Alkmaar, heeft uit gegevens van het CBS en heeft uit recente persgegevens vernomen dat Nederland ruim 427.304 spookburgers telt, waarvan men niet weet waar ze zijn. Ze zijn onvindbaar door verhuizing naar het buitenland of een andere gemeente. OPA raadslid Dminique Dubois heeft met betrekking tot dit onderwerp de volgende vragen aan het College van B&W gesteld:

Spookburger
Ze staan nog niet in Nederlands bekendste woordenboek. Maar ze zijn wel een dagelijkse realiteit. Spookburgers. Jaarlijks kosten ze het bedrijfsleven, de overheid en de belastingdienst maar liefst € 100 miljoen. En het zijn er meer dan u denkt. Vergeleken met 5 jaar geleden is het aantal spookburgers met 41% toegenomen. Alleen al in 2012 kwamen er 32.000 bij. Op dit moment zijn het er in Nederland 427.304.

Wat zijn spookburgers eigenlijk?
Spookburgers zijn mensen die onvindbaar zijn, meestal doordat zij niet meer op het adres wonen dat zij hebben opgegeven aan de gemeente. Zij wonen inmiddels ergens anders en hebben zich daar nog niet geregistreerd. Soms wordt dit gewoon vergeten. Soms gebeurt dit met opzet, bijvoorbeeld om belasting te ontduiken of om schuldeisers te ontlopen.
Uit de gegevens blijkt dat Alkmaar er inmiddels 2498 spookburgers telt, ten opzichte van 2007 is dit met 687 personen gestegen (m.a.w. er zijn de afgelopen 6 jaar zo’n 100 spookburgers per jaar bij gekomen). OPA maakt zich daar zorgen over.

In het kader van artikel 43 RvO, willen wij het navolgende van het college weten

1. Ben u op de hoogte van deze cijfers? En kunt u aangeven wat dit kost?
2. Wordt er actief initiatief ondernomen om samen met het UWV, Belastingdienst en Justitie, het aantal spookburgers terug te dringen, zoals in Amsterdam, en meerdere gemeentes (Zundert, Westland) in Nederland het geval is?
3. Zo, ja op vraag 2, wordt er in de fusie projectgroep hier ook actie ondernomen, het mag misschien onbeduidend zijn, maar Graft-de Rijp heeft er 23, en Schermer 32.

Met vriendelijke groet,
Dominique Dubois
Raadslid

Column