Landelijke bezuinigingen desastreus voor de Alkmaarse lokale economie.

Landelijke bezuinigingen desastreus voor de Alkmaarse lokale economie.  OPA roept op tot lagere lasten voor de Alkmaarse burger.

In de achterliggende periode heeft OPA (in samenwerking met de coalitie partners) gezorgd voor lagere lasten voor de inwoners van Alkmaar. Een goed voorbeeld is het besluit dat op initiatief van OPA is genomen om de OZB tarieven in Alkmaar te verlagen.


De door de regering in Den Haag doorgevoerde lastenverzwaringen voor de burger en bedrijven gaan ook dit jaar weer verder na jaren van bezuinigen , volgens OPA is de bodem nu wel bereikt en wordt het tijd dat we de bezuinigingen nu beter kunnen temperen. Forse belastingenverhogingen, harde aanpak van MKB’ers en ZZP’ers en forse bezuinigingen op zorg. Dit leidt er toe dat burgers onzeker worden en hand op de knip houden. Daarnaast wordt er weer bezuinigd op de gemeenten en worden veel taken voor minder geld naar de gemeenten overgeheveld.

Het midden en kleinbedrijf leggen het loodje als dit zo door blijft gaan vanuit Den Haag, aldus Ben Bijl. OPA denkt dat de economische ontwikkelingen in Alkmaar anders zijn dan de landelijke politiek ons wil voorspiegelen. Ben Bijl: “wij proberen de Alkmaarse economische ontwikkelingen te laten zien en daar een verklaring voor te geven”. De middenstand en ZZP’ers in Alkmaar betalen een zware tol door de miljarden bezuinigen vanuit Den Haag, aldus fractievoorzitter Ben Bijl van de Onafhankelijke Partij Alkmaar. Den Haag zou eens meer naar de lokale economieën moeten kijken en wat minder naar de eigen boekhouding. Het midden en kleinbedrijf is de motor van de Alkmaarse economie. Het CBS constateert helaas een verdere afname van het toch al zwakke consumentenvertrouwen. Dat vertrouwen is gebaseerd op de inschatting die mensen maken van hun eigen financiële situatie. We wijten dat echter niet alleen aan de achterblijvende consumptie door huishoudens, maar ook aan slinkende overheidsbestedingen en afnemende investeringen in Alkmaar.

Dat het economisch herstel in Nederland steeds verder achterop raakt bij landen als Duitsland , België en Oostenrijk heeft vooral te maken met de aanjager van de economie , het consumentenvertrouwen naast de groeiende werkloosheid en het achterblijvende herstel van de woningmarkt in Alkmaar. OPA roept het College van B&W op haar invloed in Den Haag te gebruiken om te pleiten voor minder bezuinigingen in Alkmaar. OPA roept tevens de Alkmaarse partijen met een landelijke binding op de Haagse collega’s te overtuigen van het feit dat het huidige bezuinigingsbeleid geen gezonde ontwikkeling is voor de lokale economie van Alkmaar.

Ben Bijl
fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column